Soesterkwartier 27 oktober 2017. Naar aanleiding van het (kennelijk) niet verlengen van het contract van onze enige Jeugd/Jongeren/Kindermedewerker en beheerder van het Jongerencentrum, per 1-1-2018, is namens het Soesterkwartier, protest aangetekend bij ( Welzin) Indebuurt033.

De media aandacht en een gesprek met de directeur van Welzin, had tot op heden geen positief gevolg. Reden om dit ( ook persoonlijk) onder de aandacht te brengen van onze Gemeenteraad. Onderstaand hetgeen wij hebben verwoord.

Geachte gemeenteraad;

Wij richten deze brief aan u, als opdrachtgever van de Sociale Basis Infrastructuur (SBI).

Graag willen we u onderstaande brief onder de aandacht brengen, hierin spreken wij onze bezorgdheid uit over het door u gekozen SBI-beleid en hoe deze door de contractpartij wordt uitgevoerd. Naar onze mening een onjuiste uitvoering waarbij wij als bewoners van het Soesterkwartier ons niet gehoord voelen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan horen wij het graag. Tevens zijn we bereid om een mondelinge toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,
Karel Van Rooij & Jan-Herman Koller

Stichting Amersfoort West/ collectief Buurtnetwerk/ Buurtbestuur.

 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders / Raadsleden en Buitengewoon Raadsleden van de gemeente Amersfoort / betrokken politieke partijen.

Soesterkwartier 25 oktober 2017.

Recent, werd het Buurtbestuur en Buurtnetwerk, opgeschrikt door de mededeling van onze “Kindermedwerker” dat zijn contract per 1-1-2018 niet verlengd wordt.

De betreffende medewerker , Sjaak Pols, is in 2016 aangesteld als kindermedewerker in het Soesterkwartier, maar vervulde de rol van jongeren/jeugd/kinder, Buurtnetwerker.  Deze rol heeft hij adequaat moeten vullen omdat er een gat was gevallen na de invoering van Indebuurt033. Het werd mede veroorzaakt door het vertrek van de 3 bestaande jeugdwerkers ( Jolande Koelewijn, Dennis Kwakkel en Tielke Pollux). Hij heeft bestaande contacten weer geactiveerd en nieuwe gemaakt. Dit ten aanzien van de, “zwerf”jeugd in het Soesterkwartier.

Afspraken met de Wijkagenten/ instanties en het opstarten van jeugdprojecten, hebben er toe geleid dat de overlast inmiddels redelijk beperkt is, dan wel verdwenen.

Voorheen was er veel vandalisme, winkeldiefstallen en vernielingen, gepleegd door een groep jongens en meisjes tussen de 14 en 18 jaar.

De meiden, voelen zich goed thuis in jongerencentrum de RESET en hun overlast is tot 0 gereduceerd. De jongensgroep wordt momenteel begeleid in een ander project en de eerste resultaten zijn merkbaar.

De Jeugd/Jongeren medeweker, was ook actief in de Kinderwijkraad, Piep zei de Muis en veel andere projecten waar de jeugd of ouders bij betrokken zijn. Middels hernieuwde afspraken met de ABC scholen, wordt getracht de “uitloop” van basisscholieren  uit de wijk te keren.

Opleidingen werden gevolgd in de diverse sociaal pedagogische problematiek.

Sjaak was tevens, kennelijk de beheerder van het jongerencentrum de RESET, met alle werkzaamheden van dien.

Sjaak surveilleerde daarnaast ook nog eens door de wijk/ het Eemplein en de Wagenwerkplaats om de “zwerfjeugd” aan te spreken. Veel van deze jeugd komt uit Vathorst of Kattenbroek, maar geeft in onze wijk overlast en pleegt vernielingen.

Namens het gezamenlijke buurtnetwerk ( 46 organisaties) en het Buurtbestuur is een actie gestart om het Jeugdwerk binnen het Soesterkwartier te behouden. Gezien zijn ervaringen en netwerk heeft Sjaak Pols hierbij onze voorkeur. U weet zelf ook dat opgebouwde contacten en structuren moeilijke overdraagbaar zijn.

Een gesprek met Marco Bruggemans van Welzin ( indebuurt033) had geen positief effect, daar personele aangelegenheden niet bespreekbaar zijn.  Vragen over de overdracht van werkzaamheden werden ontwijkend beantwoord, voor ons gevoel is daar niet over na gedacht. Het simpel verwijzen naar de zelfredzaamheid van de wijk, vinden wij voor deze grote en kwetsbare groep te kort door de bocht. Jongeren zijn al onzeker en het wegvallen van een stabiele factor zal, naar onze mening, alleen maar escalerend werken.

Wij; gezamenlijke Buurtnetwerken/Buurtbestuur wijzen U op het wegvallen van de jongeren- en kinderwerker ook een gevolg zal krijgen. Het wegvallen van de jeugdzorg ( niet te verwarren met het Wijkteam) en of hernoemen van een nieuwe Buurtnetwerker jeugd, zal absoluut leiden tot het weer toenemen van de overlast van Jeugdgroepen. Zoals dat twee jaar geleden ook was. Zie u daarvoor de onderliggende documenten voor het Wijkplan van 2017.

Mocht de RESET als jongerencentrum, ook nog eens “leeg” komen door het ontbreken van een beheerder, of het sluiten van de RESET, garanderen wij U, dat de inzet van handhavende diensten fors zullen toenemen. En niet de vergeten dat de  inwoners van het Soesterkwartier wederom, na enige jaren van rust, weer worden geconfronteerd met de genoemde feiten. Een nieuw te benoemen medewerker, zal dit niet kunnen voorkomen, daar de expertise van de wijk ontbreekt.

De Kinderwijkraad en daaraan gekoppeld de democratielessen op de ABC scholen, worden nu niet meer uitgevoerd voor de planning van 2018.

Het Jeugd Persbureau, onderdeel van de Wijkwebsite, heeft jaarlijks 2 a 3 kinderen uit de Kinderwijkraad in opleiding. Dit wordt nu nader bezien.

Uw Wethouder van Wijken en wonen, Fleur Imming, geeft (terecht) aan dat personeelsbeleid van Welzin, niet tot haar taken behoort. Echter het afstoten van deze jongerenmedewerker, zal een zeer negatief effect in de wijk teweeg brengen. Wij vragen dan ook aan u als opdrachtgever voor het SBI om hier uw verantwoording te nemen en er alles aan te doen dat de jeugd in het Soesterkwartier niet achteruit gaat terwijl de rest van Amersfoort zonder problemen kan doorgroeien.

Wij attenderen op het feit, dat de media publicaties in het Soesterkwartier een totaal van 22.000 lezers trok. Een uitgeschreven petitie om Sjaak Pols te behouden, 2525 x werd bevestigd. En het buurtnetwerk een agglomeratie  vertegenwoordig van ook nog eens 10.000 inwoners.

WIJ: doen een dringend beroep op de politiek, aan Welzin kenbaar te maken dat dit beleid GEEN beleid is.

Namens:

Buurtbestuur Soesterkwartier

Buurtnetwerk Soesterkwartier

Stichting Amersfoort West.

Karel van Rooy

Jan Herman Koller.