De collecte voor Jantje Beton vanuit KVVA is bijna achter de rug. Met het collecteren langs de deuren en door het digitaal collecteren is een mooi bedrag opgehaald. Het was bijna € 2.500 en daarmee € 1.250 voor de club. Het zal voor de jeugd -bijvoorbeeld nieuw wedstrijdmateriaal- worden ingezet. De club is trots op de kinderen die gelopen hebben! En het collecteren was super leuk en leerzaam om te doen. Ook al onze wijkbewoners die de kinderen warm hebben ontvangen, hartelijk dank daarvoor!

Creatief plan veld Merwedestraat

We blijven als club op zoek naar middelen, maar we werken hier hard en creatief aan. Deze week volgt bericht over hoe we de Merwedestraat tijdelijk willen gebruiken (naast voetbal). Dat is ook een spannende en creatieve (!) oplossing. We genieten nu van de bescheiden schaal waarop we  kunnen voetballen. Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld waren de nodige jeugdteams actief. Mooie wedstrijden, trotse trainers. De kinderen vinden het super dat er van alles georganiseerd wordt. En we hopen dat we in april een keertje voor een wedstrijdje naar VVZA of Hoogland mogen!

Super bedankt!

Mensen die iets konden doneren, super bedankt namens de club en de kinderen! O ja, de Link (klik hier) werkt nog tot 31 maart! Mocht je zelf ideeën hebben om onze club te helpen? Of wil je komen voetballen? Mail bestuur@kvva.nl of kom kijken. We zijn een gezellige club – je leert vanuit een team sportief bezig te zijn! Ouderwetse karaktervorming in weer en wind, dat ook! En voetbalhumor is er ook!

Marc den Elzen – ouder en trainer van de JO9 KVVA samen met Leroy Thijssen (hoofdtrainer) en Rik Oosterhuis. Op de foto Leroy houdt teambespreking JO9.