Knipsel.lkkjJPGNaar aanleiding van de bijeenkomst in de Speeltuin Soesterkwartier  2 februari j.l. en het door de redactie geplaatste verslag. ( http://www.soesterkwartier.info/24265 ) over het mogelijk invoeren van “de Buurt-uitvaart”, waarbij lokaal een hoop zaken geregeld kunnen worden (goedkoper). Of een uitvaart aan persoonlijke wensen wordt aangepast, zijn er verschillenden reacties, opmerkingen bij de redactie binnen gekomen.

Het merendeel is zeer positief, over het betrokken onderwerp, maar enige vragen bleven bestaan. Er ontstond “ruis”in de wijk over het  “ondernemerschap” en  het gepresenteerde. Een veel voorkomende vraag, is of er binnen het Soesterkwartier een commerciële uitvaartbranche wordt opgericht, gezien de deelnemende “ondernemers”.

In het kader van “hoor en wederhoor” zijn aan de projectgroep Buurt-uitvaart,  een aantal vragen voorgelegd ( Oeds Blok). Mede door een binnengekomen reactie van “dePalmuitvaart” uitvaartbegeleider Sierk de Bruin uit het Soesterkwartier.

De redactie heeft van de zijde van de projectgroep,  een bevestiging ontvangen, maar nog geen inhoudelijke antwoorden verkregen. Naar wij begrepen is er inmiddels onderling gesproken tussen de Buurt-Uitvaart en Uitvaartbegeleider Sierk de Bruin.

Op 10 februari 2016 is onderstaande ingezonden brief van Sierk de Bruin ontvangen. Wij hebben gemeend, deze in het kader van openbaarheid, deze hier te plaatsen.

Ingezonden brief

Laat ik voorop stellen dat ik het een heel goed initiatief vind om het thema “buurt-uitvaart”bespreekbaar te maken. Niets is moeilijker om over dood gaan te praten. Helaas moet ik stellen want net als geboren worden is dood gaan iets wat bij het leven hoort.
Mijn stelling is dat: dat bij de geboorte de weg naar het einde van het leven begint. Dit is geen drama maar zo zit het leven nu een keer in elkaar.
Net zoals rond de geboorte alles geregeld moet worden, moet er rond het overlijden ook van alles geregeld worden.. Meestal heb je bij een geboorte allerlei deskundigen nodig die het hele proces begeleiden en ook na de geboorte kan er gebruik gemaakt worden van deskundigheid om dat prille begin te begeleiden.
Zo kan ook het einde van het leven op een professionele manier begeleid worden.
Uitgangspunt moet hierbij zijn de wensen van de overleden die bekend zijn en die van de nabestaanden. Tevens moeten alle activiteiten plaatsvinden binnen de financiele mogelijkheden van de overledene en de nabestaanden. Hier ligt een grote taak voor de uitvaartbegeleider die in eerste instantie de opdracht heeft, als hij dat vertrouwen krijgt, dit binnen die kaders te regelen en anders alternatieven aan te dragen.
Natuurlijk is het zo dat ik als ondernemer (dePalmuitvaart) de activiteiten niet voor niets hoef te doen. Echter het hoeft ook geen commerciele vetpot te worden.
Als ik het verslag lees van deze avond, waarbij de buurtuitvaart centraal moest staan, lijkt het erop dat niet de financieel minderdraagkrachtigen gehoord werden maar dat duurzaam begraven, waar mogelijk subsidie op gegeven wordt, belangrijk was..En als er dan toch over duurzaam gesproken moet worden dan is het wel belangrijk, zeker voor de wijk, dat er ondernemers vanuit de wijk benaderd worden om aan zo’n activiteit deel te nemen.. Ik neem tenminste aan dat de aanwezigheid van uitvaartonderneming Meijerink een gastoptreden was. Tegelijkertijd lees ik op de site van Meijerink dat Natasja de Groot, zijnde partner van Oeds Blok, tweede uitvaartleider is geworden bij Meijerink uitvaartzorg. Hier wil ik haar mee feliciteren want het is een prachtig vak.
Terug naar het verslag van de avond.
Het is inderdaad zo dat je als nabestaande alles zelf kan en mag doen binnen de regels die de wet op de lijkbezorging aangeeft. Ook plaatselijke verordeningen zijn van belang en vergeet niet de regels van begraafplaatsen en crematoria. Als je als nabestaande dit allemaal wil doen kom je aan een emotionele verwerking van het verlies niet toe. Dit kan dan pas beginnen nadat alle zaken rond het afscheid zijn afgehandeld. Uit ervaring weet ik dat nog weken na de uitvaart nog rekeningen binnen kunne druppelen.. Mijn advies is : huur wel iemand in, die binnen de kaders van alle mogelijkheden een respectvol afscheid kan verzorgen.
Hier zijn geen standaard regels voor te verzinnen want iedere situatie is weer anders en hierbinnen moet je je bewegen. Daarmee geef ik ook aan dat ik geen voorstander ben voor een soort fonds of cooperatie met name omdat de situaties erg verschillend zijn.
Een buurtuitvaart is goed maar moet niet door derden gereguleerd worden want dan komt er weer een laag tussen en ook die doet het niet voor niets.
Nee de sociale ongedwongenheid en spontaniteit is in deze belangrijk. Hierbij refereer ik aan de situatie rond de uitvaart van Kimberly Vos. Spontaan en h​a​rt​verwarmend. En zo moet het zijn.

 

Namens: dePalmuitvaart,, uitvaartbegeleider Sierk de Bruin

Redactioneel KvR.