Imtech/Peek maakt bekend dat zij opdracht heeft ontvangen voor de levering van verkeersregelautomaten voor de gemeente Amersfoort en de gemeente Soest. Het raamcontract behelst de levering van verkeersautomaten en automaten die real time data verzamelen. Daarnaast zijn verkeerskundige berekeningen en simulaties alsmede functioneel verkeerskundig onderhoud onderdeel van de opdracht.
Willem Hartman, directeur van Imtech/Peek Nederland: ‘Het spreekt voor zich dat Imtech/Peek zeer trots is dat zij net als in de afgelopen vier jaar ook de komende jaren alle verkeersregelautomaten in haar eigen thuishaven Amersfoort en nu ook in Soest mag leveren. Vanzelfsprekend zal Imtech/Peek beide gemeenten zoveel mogelijk terzijde staan en met hen meedenken bij de oplossing van alle verkeerskundige problemen.’
De gunning was gebaseerd op de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), zijnde de prijs in combinatie met het Plan van Aanpak. Dit plan bestond uit het verkeerskundig onderhoud, de verkeerskundige inbreng, de benodigde doorlooptijd en het technisch onderhoud. Imtech/Peek was hierin met afstand de winnende partij.
Het raamcontract van de afgelopen vier jaar was enkel gericht op de gemeente Amersfoort . Maar voor de komende periode hebben de gemeente Amersfoort en Soest de handen ineen geslagen. Het contract betreft een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 2x één jaar.

Bron: Infrasite