De Vereniging Behoud Bos Birkhoven – Bokkeduinen, zet zich al vanaf 1997 in voor het behoud van ons bos. Dat is nodig, omdat verschillende partijen, waaronder de gemeente, steeds plannen ontwikkelen waarbij het bos wordt opgeofferd aan andere doelen.

Zo had in 1997 de gemeente al plannen voor verregaande ontbossing vanwege recreatieve doeleinden.

Ondanks gevoerde rechtszaken in samenwerking met o.a. de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en Stichting Groen in Amersfoort, kon de VBBBB de nadelige gevolgen van de westelijke ontsluiting – waaronder de kap van ruim 4000 bomen – helaas niet tegenhouden. Momenteel heeft de gemeente ook plannen voor verdere bebouwing langs de Barchman Wuytierslaan.

Duidelijk is dat het voortbestaan van ons bos continu onder druk staat door al deze plannen. Daardoor wordt het leefgebied van mens én dier aangetast. De VBBB stelt zich als doel om als ‘luis in de pels’ alle ontwikkelingen die het voortbestaan van het bos bedreigen kritisch te volgen en zo nodig actie te ondernemen via de legale weg.

Daarnaast wil de VBBBB het goede gebruik van het bos door alle inwoners van Amersfoort en omstreken bevorderen, door het ontwikkelen van attractieve en natuurvriendelijke activiteiten.

In 2019 is een nieuw bestuur van de VBBBB aangetreden. Dit team zal in nauwe samenwerking met de leden met enthousiasme de activiteiten van de Vereniging blijven ontwikkelen. En dat is nodig, om Amersfoort ‘groen’ te houden. In 2006 was Amersfoort de groenste stad van Nederland, en in 2007 was Amersfoort zelfs de groenste stad van Europa. Die traditie willen we voortzetten!

De Vereniging VBBBB blijft zich, samen met anderen, inzetten voor het behoud van ons bos.

           Hebt u een warm hart voor het bos Birkhoven en Bokkeduinen?

Ja?   Word dan lid van onze vereniging, zodat wij kunnen blijven strijden vóór het behoud van ons mooie bos.

Contributie slechts € 5.00 per jaar. Jongeren onder 16 jaar € 2.50 per jaar.

        HET GOUD VAN AMERSFOORT IS GROEN!

Verenging Behoud Bos Birkhoven & Bokkeduinen

Postadres: Laurusstraat 39

3812 TR Amersfoort

KvK nr.: 40508017

E-mailadres: info @vbbbb.org

Website: www.vbbbb.org( vanaf 1-10-2019 in de lucht)

Bankrekening:NL 56 INGB 000 770 5371