Bezoekers van het Wijkmuseum zijn de komende weken welkom bij “Reünie in de klas”. Tijdens de expositie ”School in grootmoederstijd” is er iedere zaterdag van 3 tot 4 uur een klasse-gesprek, waarin herinneringen van oud-leerlingen met elkaar uitgewisseld worden. Iedere oud-leerling krijgt een herinnering aan de reünie mee naar huis. Op zaterdag 18 januari zijn de Theo-Thijssenschool en de Willem de Zwijgerschool aan de beurt..

De lieverdjes van Theo Thijssenschool, zesde klas 1973Kermisklanten waren niet welkom aan de scholen

Begin jaren twintig werd de Wagenwerkplaats uitgebreid. Dit leidde tot een explosieve groei van de het Soesterkwartier. Er werden in die tijd veel woningen gebouwd in het gebied tussen de Soesterweg en de Zonnebloemstraat (rond de Seringstraat en het Anjerplein). In 1925 werd er daarom een nieuwe school geopend aan de Oude Soesterweg, tegenover de Gouwestraat. Het was de tweede openbare school in het Soesterkwartier. In 1929 volgde in deze uithoek van de wijk de opening van nog een openbare school, maar nu aan de Zonnebloemstraat. Handelaren, op weg van Soest naar de markt in Amersfoort wisten de nieuwe school al snel te vinden. In een verslag uit 1932 staat aangetekend: “Het personeel besloot, persoonen die zich nog al eens bij de school aanmelden, hetzij met een aapje, weegschaal of anderszins, niet meer toe te laten, daar het de rust, zoo noodig bij het onderwijs verstoort en het tijd kost, die beter besteed kan worden.”

Willem de Zwijgerschool klassenfoto 1947De kinderen die in die eerste jaren de scholen in de nieuwe wijk bevolkten, kwamen uit alle windstreken van Nederland. Het waren beslist geen lieverdjes. A.s. zaterdag gaan we daarover vast en zeker nog meer van horen tijdens “klasse-gesprek” in het Wijkmuseum.

Klasse-gesprek wordt gehouden van 15.00-16.00 uur in de expositiezaal van het Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61. Tijdens het gesprek is bezoek aan de expositie “School in grootmoeders tijd”niet mogelijk Er is veel belangstelling voor “klasse-gesprek”. Oud-leerlingen worden daarom verzocht tijdig aanwezig te zijn. Eventueel komt er nog een herhalingsbijeenkomst in april.

Op 25 januari is de Van der Palmschool en de Herman Gorterschool aan de beurt.

Het Wijkmuseum is iedere zaterdag geopend van 11.00-16.00 uur. Of na afspraak.

Zie voor meer inlichtingen: www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl , of bel Gezina Tuinstra: 033 4635661 of 06 22422725