#IndeBuurtBreeduit bekend gemaakt in de Media, en last but ot least een lang interview bij de stadsomroep EVA.

De  presentatie van 3 gegadigden voor de rol van coördinerende partij in de wijken. Zij kunnen op 11 mei in de Nieuwe Sleutel aangeven wat de plannen zijn voor de huidige wijken met betrekking tot de zorg en welzijn. Zoals buurthuizen, speeltuinen, jeugd faciliteiten, senioren, mantelzorg enz.

Kort nog even samengevat.

Welkom Indebuurt

themaasLang en gelukkig in Amersfoort, daar gaat het om. Gemeente Amersfoort gaat het welzijnswerk vanaf 2017 anders organiseren. Meer wijkgericht, dichterbij de bewoners van de stad. Burgerinitiatieven worden daar ook bij betrokken. Er is nu een zoektocht gaande naar een partij die het gaat coördineren. Met wie mogen we samenwerken? Dat is de hamvraag.

Op woensdagavond 11 mei organiseren we als samenwerkende burgerinitiatieven een auditie voor organisaties die in de toekomst het welzijnswerk in Amersfoort willen coördineren. Zij mogen aan ons als bewoners van Amersfoort hun plannen presenteren.

Aanvang bewoners 19.00 uur. Aanvang presentaties 20.00 uur.

Bewoners van Amersfoort worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Laat uw stem en betrokkenheid merken bij de keuze wie komende jaren het Cement van de Stad mag coördineren! Komt u ook?

Zie voor de volledigheid nog deze opname.  WELKOM OP 11 MEI IN HET SOESTERKWARTIER.

Buurthuis De Nieuwe Sleutel, vindt U aan het einde van de Noordewierweg, voorbij de grote speeltuin. Nummer 255.1  Een aanwijsbordje geeft de toegang tussen de huizen aan.

KvR.