untitled-1

Beste wijkbewoners, niet vergeten. Morgen is er een zeer belangrijke bijeenkomst voor het Soesterkwartier.

In de Emmaüskerk zullen de wijkplannen besproken worden, die door de nieuwe combinatie “indebuurt033” als concept zijn uitgewerkt. We hebben vastgesteld dat er nog vele activiteiten en organisaties ontbreken.

Hierbij wordt nogmaals dit concept wijkplan bijgevoegd. Herkend U zich hierin niet, of vindt U dat er zaken ontbreken, of verkeerd worden voorgesteld. Kom dan naar deze bijeenkomst.

Er is een subsidie toegekend van E 110.00,00 euro, voor 2017. Hiervan worden in ieder geval de activiteiten gedekt die in het concept wijkplan staan.

Wij ( Stichting Amersfoort West) zijn niet op de hoogte van individuele inzenders van wijkplannen en moeten nu uitgaan van datgene wat in het concept wijkplan is omschreven.

Op 17 november wordt het definitieve wijkplan vastgesteld. Kort dag dus.

Tevens worden morgen, de inwoners die zich hebben opgegeven voor de zogenaamde “wijkraad” t.w. 5 bewoners’ bekend gemaakt. De 3 professionals worden door Indebuurt033 aangewezen.

doc-kop    Lees hier het concept wijkplan.

Namens de Stichting Amersfoort WESt.

Jan Herman Koller.