Soesterkwartier 22 mei 2019.  Zoals gisteren en onderstaand werd vermeld, was vanmiddag 22 mei 2019 een bijzondere gebeurtenis te gebeuren. Bij nummer 37 aan de Rijnstraat, Soesterkwartier werd een gedenktegel door de stichting “Herdenkingsstenen Amersfoort geplaatst t.h.v. de op 5 mei 1945 doodgeschoten Frans van Opijnen, 13 jaar oud.

In het bijzijn van Burgemeester Bolsius en de familie van de op zeer jeugdige leeftijd neergeschoten Frans, werd ruim aandacht geschonken aan dit feit. Opmerkelijk was dat de totstandkoming van deze herdenkingssteen nogal wat organisatorische problemen gaf.

Bekend is dat tijdens de 2e wereldoorlog er in het Soesterkwartier veel verzetsmensen zaten, waarvoor inmiddels zo,n 20 stenen op locaties zijn geplaatst. In geval van bovenstaande Frans van Opijnen bleek deze in feite niet gedurende de oorlog, slachtoffer te zijn geworden maar juist tijdens de bevrijding.

Op 5 mei 1945, terwijl Amersfoort bevrijd werd en de Duitsers werden verdreven, zorgde de vertrekkende SS nog even voor een verschrikkelijk afscheid. Theoretisch gezien was Frans dan ook geen oorlogsslachtoffer .

Terecht deed de familie van Frans een beroep op Burgemeester Bolsius om hier een wending aan te geven en die kwam er.

Zoals de Burgemeester memoreerde, was Frans van Opijnen gestorven in naam van de vrijheid.

Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van de organisatie Herdenkingsstenen Amersfoort, familie en belangstellende, werd bij nummer 37 in de Rijnstraat de herdenkingssteen onthuld.

De toelichting.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de onthulling van één herdenkingssteen. Deze steen wordt gelegd voor Frans van Opijnen. Hij werd op 13-jarige leeftijd doorgeschoten op 5 mei 1945 door kogels, afgevuurd door gefrustreerde SS-ers. Het betreft hier de 20e steenlegging van onze Stichting.

De onthulling vindt plaats op woensdag 22 mei 2019 om 17.30 uur bij Rijnstraat 37 Amersfoort.

In tegenstelling tot eerdere ceremonies is dit de enige steen die deze middag onthuld gaat worden.

Voor meer informatie over de slachtoffers verwijzen wij graag naar de website van onze stichting www.herdenkingsstenenamersfoort.nl

 

Hier herdenken wij
FRANS VAN OPIJNEN
doodgeschoten in
AMERSFOORT
op 05-05-1945
13 jaar oud

Hier woonde de familie Van Opijnen.
Een Amersfoorts gezin, vader en moeder met 5
zonen. De Tweede Wereldoorlog loopt op zijn
einde. In de ochtend van 5 mei 1945, de dag
van de capitulatie door de bezetter, gaat een
aantal kinderen van de familie van Opijnen rond
het middaguur naar de stad om de bevrijding te
vieren. Wat een feest had moeten worden,
eindigde in een drama. Frans, toen 13 jaar,
staat met andere mensen uit de buurt aan het
begin van de Puntenburgerlaan, op de kop van
het Soesterkwartier. Daar, langs het spoor, was
vroeger een rosarium en speeltuin. Zij zijn van
plan naar de binnenstad te gaan. Zij willen de
feestvierders zien vanwege de capitulatie van
de Duitse bezetter en de bevrijding van Nederland. Maar er is een opstootje in de binnenstad
waar 2 Amersfoorters worden gedood en aan de
zijde van de bezetter 3 gewonden vielen.
Onmiddellijk na het vuurgevecht wordt de
binnenstad hermetisch afgezet. De verloren
bezetter jaagt bewoners van de straat, soms
met schoten in de lucht. Vanuit de stad, aan de
andere kant van het spoor, rijden een aantal SSers met hun auto. Zijn zij zelf nu op de vlucht?
Zij stoppen in de Brouwersstraat, in de buurt van
de vroegere Phoenix Brouwerij (dat is nabij waar
nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is
gevestigd). Er is voor hun geen enkele vorm van
bedreiging. De frustratie is groot. Ze zien aan de
andere kant van het spoor een grote groep
uitgelaten mensen. Het spoor was toen met 4
spoorbanen nog niet zo breed als thans. De
Duitse soldaten beginnen in het wild te schieten
naar de mensenmenigte aan de andere kant
van het spoor, toen een afstand van zo’n 40
meter. De mensen zoeken, waar mogelijk,
dekking. Frans kan niet snel genoeg dekking
zoeken. Hij wordt in het hoofd geraakt. Hij
overlijdt die middag rond 15.00 uur. Op 10 mei
1945 is Frans begraven op de RK begraafplaats
aan de Utrechtseweg. Zijn grafsteen vermeldt:
“gevallen als slachtoffer voor de vrede”.
Rijnstraat 37

Verslag Karel van Rooy

Foto,s Nel Groenendijk.