SOESTERKWARTIER – Bouwer Heijmans is zich aan ‘het beraden op de juiste funderingssystematiek’ voor het appartementencomplex Fourty5High aan de Amsterdamsweg. ,,Wij verwachten de komende week een definitief besluit te kunnen nemen en gaan er vanuit dat uiterlijk 1 april opnieuw een aanvang kan worden gemaakt met de funderingswerkzaamheden”, schrijft de bouwer in een brief van 15 maart aan de kopers van project Fourty5High.
Heijmans zegt het ‘natuurlijk spijtig’ te vinden met deze stopzetting te zijn geconfronteerd, maar probeert de kopers van een appartement gerust te stellen. ,,Hoewel deze stagnatie van de bouw tot vertraging heeft geleid, is de verwachting dat de werkbare werkdagen als vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst niet worden overschreden.” Heijmans verwijst naar de meetdag die eerder werd gehouden en waarbij twaalf palen werden geheid. ,,Op basis van de resultaten van deze meetdag en na overleg met de adviseurs en de gemeente, is het duidelijk geworden dat niet op alle plaatsen in het gebied geprefabriceerde betonpalen kunnen worden toegepast conform het advies van de adviseurs.” Voor het vervolg van de werkzaamheden kondigt de bouwer ‘een gefaseerde aanpak’ aan. ,,Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen veilige en onveilige gebieden. Voor die laatste gebieden zal op korte termijn mogelijk worden gezocht naar een ander funderingssysteem.” De brief lijkt te suggereren dat Heijmans voor de veilige gebieden gewoon door wil gaan met heien.
Vorige week dinsdag liet de gemeente Amersfoort nog weten dat er voorlopig pas op de plaats moest worden gemaakt bij het heien voor Fourty5High. De gemeente wil kijken in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de bewoners van Het Meesterwerk, die willen dat er een einde komt aan het heien. Een juridisch specialist zou onderzoeken of de gemeente de heiwerkzaamheden wel kan laten stilleggen. Bovendien wil de gemeente dat een extern adviesbureau alle zaken rond het heien nog eens op een rijtje zet en met een advies komt dat door alle partijen in dit bouwconflict wordt gedragen. Tot die tijd mag er niet worden geheid.

Bron: Stad Amersfoort