SOESTERKWARTIER – Het heien voor het project Fourty5High aan de Amsterdamseweg leidt niet alleen tot problemen voor ontwikkelaar Hans Vahstal. Ook omwonenden aan het Meesterwerk melden scheuren in de binnenmuren van hun woningen. De bewonersvereniging van het Meesterwerk stelt deze week de gemeente en bouwer Heijmans aansprakelijk voor de schade. De bewoners willen dat er niet meer wordt geheid. De heiwerkzaamheden liggen intussen stil. Op welke manier Heijmans de bouwwerkzaamheden gaat hervatten, is onduidelijk.

door John Spijkerman

Voor de bouw van het appartementencomplex met 137 appartementen moeten 400 palen worden geheid, maar de heiwerkzaamheden leiden tot schade voor omwonenden. Tot dusver werd er maar één dag geheid, maar dat heeft volgens de bewonersvereniging al geleid tot schade aan een tiental woningen. ,,Ik heb voordat de heiwerkzaamheden begonnen contact gezocht met de gemeente en kreeg te horen dat er een verzekering is voor de heiwerkzaamheden. Ik vind deze opstelling niet juist”, zegt een bestuurslid van de bewonersvereniging die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Na één dag heien, heb ik gewoon scheuren in mijn pleisterwerk zitten.” Als de heiwerkzaamheden vijf weken gaan duren, vreest hij het ergste. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik bang ben, dat ik dan geen huis meer overheb.”

Het bestuurslid wil weten waarom de heiwerkzaamheden aan Fourty5high niet hebben plaatsgevonden op een moment dat de huizen er nog niet stonden. ,,Nu het volgebouwd is, veroorzaakt het ellende.” Hij vraagt zich af of de belangen van de bewoners wel goed zijn afgewogen, voordat de bouwvergunning werd verleend. ,,Deze heiwerkzaamheden hebben zo’n impact op de omgeving. Was het verstandig om de bouwvergunning af te geven nu de schade zo groot is? We willen dat er nadere maatregelen worden genomen. We zijn allemaal voorstander van het gebouw Fourty5High maar het mag niet ten koste gaan van onze eigen woningen en appartementen.”
In 23 panden heeft Heijmans een vooropname bij woningen gedaan. Zo ook bij het huis van het bestuurslid aan het Caspar van Wittelplantsoen, maar inmiddels klagen veel meer huiseigenaren over schade aan hun woning. Volgens het bestuurslid is er zelfs schade aan huizen aan de Puntenburgerlaan. Vooralsnog heeft de bewonersvereniging het vooral over schade aan de binnenkant van de woningen. ,,Conform wet- en regelgeving hadden wij voor de start van de heiwerkzaamheden expertise-opnamen gedaan in 23 panden die in een straal van 50 meter rondom het project Fourty5High liggen”, vertelt Heijmanswoordvoerder Arjan Hofmann. ,,Daarmee wordt bepaald wat de staat van een woning is. We gaan nu in alle 137 woningen van Het Meesterwerk expertise-opnamen maken. Na de expertise-opnamen wordt bekeken welke meldingen gegrond zijn en herstellen we de bij de gegronde meldingen geconstateerde schade.”

Hoe Heijmans de bouwwerkzaamheden hervat, blijft onduidelijk. Ook na herhaaldelijk vragen houdt woordvoerder Hofmann onverkort vast aan zijn zorgvuldig opgeschreven formulering. ,,Na de volledige uitvoering van de expertise-opnamen en na vaststelling van de te nemen maatregelen in overleg met adviseurs van de opdrachtgever gaan wij de omwonenden informeren.”

Het bestuurslid van de bewonersvereniging zegt daarna nog een reactie van de gemeente te hebben gehad dat er damwanden geplaatst zouden worden om overlast te verminderen. ,,Alsof de metalen damwanden de trillingen tegen zou houden. Ik heb er niks van gemerkt.”

De palen moeten op een andere manier de grond in, vindt de bewonersvereniging. ,,Ik heb gehoord dat er ook geboord kan worden, maar dat zal wel een geldkwestie zijn.” Naast de brief waarin de bewonersvereniging de gemeente en Heijmans aansprakelijk stelt, hebben bewoners ook individueel contact gezocht met Heijmans, vertelt het bestuurslid.
Hans Vahstal, eigenaar van het naastgelegen Oppidium Amersfoort BV, had al eerder directe stopzetting van de hei-activiteiten geëist en stelt Heijmans per direct aansprakelijk voor alle schade en gevolgschade. Volgens de advocaat van Vahstal worden de problemen met het heien veroorzaakt door de samenstelling van de grondlagen. ,,Met een tussenlaag tussen de twee zandlagen, waardoor dwarstrillingen ontstaan. Daardoor komt de gehele ondergrond en het gebouw in beweging.” Vahstal meldde al eerder schade aan het Oppidiumgebouw dat gebouwd is op staal: haarscheuren in de supermarkt en een verzakking van het hotelgedeelte met 3 millimeter. Vahstal wil dat er wordt overlegd over de wijze van funderen, met name over het heien. Er moet gekozen worden voor een veilige methode die de kans op schade minimaal maakt.
BPA-fractievoorzitter Van Wegen wil weten waarom het college de bouwwerkzaamheden niet stillegt door een beroep te doen op artikel 4.10 lid 3 van de Bouwverordening 2010. Daarin kunnen op last van het openbaar bestuur werkzaamheden die schade aan de directe omgeving veroorzaken, worden stilgelegd. De gemeente ziet geen reden de werkzaamheden stil te leggen.

Bron: Stad Amersfoort