weblogVandaag ben ik tot eind van de middag ondergedompeld in een bijeenkomst van Hieropgewekt in Amersfoort. Lokale energiebedrijven en lokale energie-opwekking staan zo positief in de belangstelling, dat het in de keistad niet anders dan een heel opgewekte boel kan worden.

Als je wilt weten wat klimaatverandering teweeg kan brengen, moet je eens naar Amersfoort gaan. Niet per se vandaag, maar gewoon op een mooie dag in de lente of zomer. En dan loopt je langs de Stadsring totdat je een grote steen tegenkomt: de Amersfoortse kei. Die is in de buurt van Amersfoort beland door een gletscher, een ijsmassa die langzaam maar zeker van Noorwegen en Zweden zuidwaarts bewoog en bij het huidige Amersfoort smolt. Alwaar de enorme steen die werd meegevoerd bleef liggen.
Of ze zich dit bij de organisatie van Hieropgewekt hebben gerealiseerd, weet ik niet. Maar het congres van vandaag gaat over lokale groene energie, en is mede geïnspireerd door het gevaar dat klimaatverandering met zich brengt. In eerste instantie denken we dan aan het opwarmen van de aarde en niet aan ijstijden, maar de effecten hoeven er niet minder om te zijn. Amersfoort aan Zee is net zo min leuk als Amersfoort on Ice. (Dat het laatste er misschien toch ooit weer van gaat komen, kun je lezen in het uitstekende boek De menselijke maat – De aarde over tienduizend jaar van Salomon Kroonenberg.)
Maar liefst 600 deelnemers worden er vandaag bij Hieropgewekt verwacht. Allemaal mensen die betrokken zijn bij lokale energie-initiatieven. Elke week wordt de lijst van lokale energiebedrijfjes een naam langer, en in de meeste gevallen gaat het om coöperaties. Het lijkt dé succesformule van deze tijd, de coöperatie.
Winst voor eigen gemeenschap Zelf ben ik, zoals ik laatst al meldde, betrokken bij twee coöperaties-in-oprichting, Bergen Energie en Bergen BreedBand. De laatste wil een glasvezelnet aanleggen naar alle adressen in de gemeente, ook naar adressen in de uithoeken die voor grote jongens als KPN en de kabelbedrijven onrendabel zijn. Dat kan een coöperatie doen bij ‘gebrek’ aan een winstdoelstelling. De winst van zo’n glasvezelnet gaat niet naar de rijkste man ter wereld in Mexico, of rijke investeringsguru’s in de VS, maar naar de eigen gemeenschap, naar de mensen die anders zouden worden overgeslagen. Kijkt, daar word in nou opgewekt van.
Meer opgewekt energienieuws verstuur ik vandaag geregeld vanuit Amersfoort via @VincentDekker4 bij Twitter.

 Bron: Trouw, Vincent Dekker
Zo is het Vincent , de sociaal-maatschappelijke winst die je als gemeenschap boekt is minstens zo belangrijk. Multinationals gaan voor winstmaximalisering, sociaal -en maatschappelijk  nut wordt niet meegenomen in de bedrijfseconomische calculaties. (Redactie)