De Gildefeesten zijn voor het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest het hoogtepunt van de activiteiten die in het verenigingsjaar plaatsvinden. Ieder jaar rondom de laatste zondag in augustus vinden de activiteiten op en rond gildeterrein De Blaak aan de Ferdinand Huycklaan in Soest plaats.

Koningsschieten centraal in het programma van de gildefeesten
Het programma van de jaarlijkse gildefeesten is opgebouwd rond het hoogtepunt van het verenigingsleven van het Groot Gaesbeeker Gilde: op de laatste zondag van augustus wordt door de gildebroeders gestreden om het Koningschap met het schieten op de papagaai (een houten vogel). Wie het laatste stukje van de houten vogel naar beneden schiet mag zich een jaar lang Koning van het gilde noemen. De gildefeesten trekken vele duizenden Soesters maar ook niet-Soesters naar het feestterrein De Blaak aan de Ferdinand Huycklaan te Soest om daar actief dan wel passief deel te nemen aan een of meer programma-onderdelen. Inmiddels is een flyer (704 kB) verschenen met daarin de nodige informatie over de Gildefeesten 2012.