AMERSFOORT – Archief Eemland houdt, in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amersfoort en Omstreken, een maandelijks spreekuur voor vragen over stam?boomonderzoek. Iedere tweede donderdag van de maand kunt u hier terecht bij verschillende experts die u verder wegwijs maken in de genealogie. Het spreekuur vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur in de studiezaal van Archief Eemland.
Genealogie is een hobby die door steeds meer mensen beoefend wordt. Tienduizenden mensen zijn in ons land bezig om op internet en in archieven na te zoeken waar hun roots liggen. Deze zoektocht en het verwerken van alle gegevens kan een moeilijke opgave zijn. Tijdens het spreekuur kunnen vragen gesteld worden over het starten van een stam?boom?on?derzoek, adviezen bij het vastlopen van een zoektocht, en het verkrijgen van handige internettips. Ervaren genealogen van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amers??foort en Omstreken zijn aanwezig om deze vragen te beantwoorden. De toegang is gratis.

Data spreekuren: 8 november en 13 december. Telkens tussen 14.00 en 16.00 uur.
Adres: Studiezaal Archief Eemland, Stadhuisplein 7, Amersfoort
Voor meer informatie: www.archiefeemland.nl/publieksactiviteiten

Afdelingsbijeenkomsten en belangrijke data:
Op dinsdagavond 13 november spreekt dhr. Dick van den Bergh over ,,Opa Kas”. Voorafgaand aan de lezing is er een algemene ledenvergadering.
Op donderdagavond 13 december spreekt dhr. Theo Gerritsen over ,,Het telen en roken van tabak”.
Op donderdagavond 17 januari 2013 spreekt dhr. Dirk Steenbeek over Amersfoort op de Kaart (2).
Op dinsdagavond 19 februari 2013 spreekt dhr. Z. Klaasse over het Kadaster.

De Oudheidkundige Vereniging Flehite heeft het volgende programma.
Donderdagmiddag/-avond 22 november 2012 Presentatie Jaarboek 2012; 16.30 uur; Lutherse kerk / St. Joriskerk
Dinsdagavond 27 november 2012 Edwin van Meerkerk: ,,Willem V, Amersfoort en de Republiek”
Dinsdagavond 29 januari 2013 Ayolt Brongers: ,,1913: De eerste Openbare Bibliotheek in Amersfoort”
Dinsdagavond 26 februari 2013 Alex Luigjes: ,,Glas in lood”
Dinsdagavond 26 maart 2013 Algemene Ledenvergadering
Dinsdagavond 23 april 2013 Remco Reiding: ,,Kind van het Ereveld”
De lezingen – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de

Bron: Stad Amersfoort