De gemeente Amersfoort werkt aan het onderhoud van een gedeelte van de Stichtse Rotonde. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spitstijden van maandag 12 tot en met vrijdag 23 november. Het gaat om het noordelijke deel van de binnenring. Tijdens de werkzaamheden is er één in plaats van twee rijstroken beschikbaar. Hierdoor kan verkeershinder ontstaan. Verkeer dient rekening te houden met mogelijk extra reistijd.
De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de staat van het wegdek van wegen in Amersfoort. Voor de verkeersveiligheid op het noordelijke deel van de binnenring van de Stichtse Rotonde is het nodig op korte termijn enkele betonnen platen in de weg te vervangen, voegen te herstellen en kleine reparaties aan het wegdek uit te voeren. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spits, tussen 9:00 en 15:30 uur.

Bron: Stad Amersfoort