AMERSFOORT – De gemeente stopt met de spreekuren en huisbezoeken door de Seniorenwegwijzers. Volgens B en W sluiten die voorzieningen niet meer aan bij de behoefte van veel senioren in Amersfoort. Dit omdat veel senioren steeds beter de weg op internet en naar voorzieningen en organisaties is de stad weten te vinden.

In 1998 bleek uit het Seniorenonderzoek van de GGD dat senioren niet zo goed bekend waren met voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken. Sindsdien zijn door de gemeente verschillende manieren ingezet om senioren beter te informeren. Naast schriftelijke informatie, teletekst en later internet werden vrijwillige Seniorenwegwijzers opgeleid om senioren mondeling te informeren tijdens spreekuren en huisbezoeken. Sinds 2008 neemt de belangstelling hiervoor volgens de gemeente echter gestaag af. De meest gehoorde redenen hiervoor zijn: ‘ik heb er geen behoefte aan, ik weet zelf de weg, ik ga rechtstreeks naar de organisatie.’ Er zijn spreekuren waar in een heel jaar hooguit vijf bezoekers komen. ,,Dit is niet motiverend voor de Seniorenwegwijzers, zo laat de gemeente weten.
De gemeente zegt wel te blijven investeren in goede informatie voor senioren, en zal dit doen in samenwerking met adviesraden en ouderenbonden. ,,Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is informatie, advies en cliëntondersteuning gedegen en laagdrempelig vormgegeven in een keten van vrijwilligers tot professionele ouderenadvisering. Het Service|Punt vormt hierin een belangrijke schakel”, aldus de gemeente in een persbericht.
Omdat niet iedereen die ondersteuning nodig heeft, deze ook zelf aanvraagt, zijn volgens de gemeente wel familie, buurtgenoten en professionals nodig die indien nodig passende hulp kunnen inschakelen. ,,Daarom heeft de gemeente veel aandacht voor signalering door zowel bewoners als professionals en werkt aan de verbetering hiervan.”

Bron: Stad Amersfoort