Kerstfeest voor peuters en kleuters

25 december 9:00 uur

St. Henricuskerk aan de Matthias Withoosstraat

Met peuters en kleuters, broertjes en zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s vieren we samen het kerstfeest in de Henricuskerk. Iedereen is welkom. In de kerk staat een levensgrote kerststal, zijn er lichtjes, klinken muziek en mooie liedjes.

We horen en zien een verhaal over een winternacht in Bethlehem, over geschrokken herders en een heleboel engelen. Jozef en Maria hebben een lange reis achter de rug en zijn moe, ze zoeken een plekje om te slapen. Iedereen kijkt vol verwachting uit naar dat ene kindje, een Koning, dat geboren zal worden. Komt allen kijken en luisteren en vieren! Er zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor het in stand houden van deze jaarlijkse kerstviering.

De werkgroep peuterkleutervieringen organiseert dejaarlijkse oecumenische kerstviering, voor alle kerkelijke en niet-kerkelijke gezinnen in Amersfoort. Contactpersoon is Emely de Ruiter, emelyderuiter@hotmail.com