Beste inwoners van het Soesterkwartier,

Op de ontmoetingsbijeenkomst van 28 november jl. die wij als fractie met u in het Soesterkwartier hadden werd o.a. gesproken over de situatie rondom Oud en Nieuw.

Oud en Nieuw

Ik heb de zorgen die er zijn besproken met burgemeester Bolsius. Hij geeft aan dat er zorgvuldig afgewogen is of er een verplaatsing van het vuur (verzamelplek) zou plaatsvinden, juist met het oog op de directe omgeving van de Emmauskerk. Hierover is nauw overleg geweest met jongerenwerk, wijkagent enzovoort. Men ziet er op toe dat bij de Emmauskerk geen ‘feestje’ ontstaat.

Groningerstraat

Ook waren er vragen m.b.t. de aanpak van de Groningerstraat die nogal op zich heeft laten wachten. Dit had te maken met de bouwwerkzaamheden die vertraagd waren (Oppidium en FourtyHigh) en anders schade aan de nieuwe weg zou kunnen veroorzaken.

Meer informatie op:

http://www.amersfoort.nl/Groningerstraat.html

Op onderstaande link vind u de data waarop de werkzaamheden gepland staan. Ik ga er vanuit dat de feitelijke datum waarop gestart wordt 3 maart is.

http://ltc.andes.nl/ltc/pub/PublicationActivity.aspx?id=e85d625f-cdac-4221-88a8-d6dbbb6c55b4

Oude en nieuwe situatie:

http://www.amersfoort.nl/4/Groningerstraat/Kaartje-oude-en-nieuwe-situatie-Groningerstraat.pdf?highlight=groningerstraat

Rest mij om u namens de fractie een goede (en rustige) jaarwisseling toe te wensen en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

P.S. mochten er toch ongewenste situaties rondom Oud en Nieuw optreden, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Gert Hunink

drs GH Hunink

Raadslid Christenunie Amersfoort

Privé: Schimmelpenninckstraat 18 – 3813 AJ Amersfoort

033 – 4779550; g.hunink@raad-amersfoort.nl; Twitter: @gerthunink

P.S. Voor diegenen die het verslag van bovengenoemde avond (28/11) nog willen ontvangen, laat dit even weten aan Willemijn vd Hoek (willemijn.hoek@hetnet.nl). Dan stuur ik het u zo spoedig mogelijk op.

Willemijn van den Hoek

Namens ChristenUnie Amersfoort