AMERSFOORT – In het derde kwartaal van 2012 zijn de resultaten van de ondernemers in de provincie Utrecht verder teruggelopen, zo blijkt uit de resultaten van COEN die afgelopen week door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd. De ondernemers hebben de omzet zien teruglopen, de investeringen zijn afgenomen en het personeelsbestand dunt verder uit. Hiermee scoren de Utrechtse ondernemers op alle fronten onder de landelijke gemiddelden.

Per saldo bedraagt de omzetontwikkeling min 24 procent: tegenover de veertien procent van de ondernemers die een omzettoename hebben behaald, staat  een aantal van 38 procent met een omzetdaling. Voor het vierde kwartaal verwacht per saldo vier procent een omzettoename, hoewel dat nog steeds vijf procent minder is dan een jaar geleden. Het verschil tussen ondernemers die de buitenlandse afzet hebben zien toe- en afnemen, bedraagt min vijf procent: in het tweede kwartaal was er nog sprake van een groei van tien procent.

Vooral op het gebied van de investeringen en personeel vallen klappen. Twaalf procent van de ondernemers heeft meer geïnvesteerd tegenover dertig procent minder. Dit negatieve saldo van negentien procent was een jaar geleden nog een plus van vier procent. De prognose voor het vierde kwartaal komt uit op een negatief saldo van vijftien procent. Het aantal ondernemers dat verwacht met minder mensen te moeten doorgaan is ten opzichte van het derde kwartaal van 2011 per saldo toegenomen van min dertien naar min twintig procent. Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal zet deze neerwaartse tendens zich voort met een negatief saldo van 21 procent.

De economie in de provincie Utrecht bevindt zich in zwaar weer, vooral de bouw heeft het moeilijk. De helft van de bouwers in de provincie Utrecht voorspelt in het vierde kwartaal een krimp van de omzet, een afname van het personeelsbestand en een dalende winstgevendheid. Ook de investeringsbereidheid neemt af. De Utrechtse bouw drukt hiermee behoorlijk op de resultaten van de provincie.Ondernemers in de vervoersector zijn minder somber. Zij zijn in hun verwachtingen van het economisch klimaat en de omzet het meest positief van alle sectoren in Utrecht.

Gelet op de zorgelijke ontwikkeling dringt de KvK er bij overheden op aan om de regionale economie te ondersteunen waar dat kan. Overheden kunnen bijvoorbeeld de drempel voor openbare aanbestedingen verlagen waardoor bedrijven uit de regio eerder in aanmerking komen voor opdrachten. Deze impuls kunnen veel bedrijven vandaag de dag goed gebruiken.

De onderzoeksresultaten staan op  www.kvk.nl/mn-coen

Bron: Stad Amersfoort