SOESTERKWARTIER – Een groene verbinding langs het spoorwegemplacement staat een groep Soesterkwartierders al enkele jaren voor ogen. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan een wandelpad met bomen, maar ook aan ‘stadslandbouw’, al of niet tijdelijk. Het idee is dat omwonenden daar groente en fruit kunnen kweken. En bijen kunnen houden. Het Groene Spoor organiseerde vrijdagavond een interactieve bewonersbijeenkomst waarbij studenten van de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen een aantal plannen presenteerde voor een concrete invulling. Terwijl de kinderen van de aanwezigen zich in de verkeerstuin vermaakten, voerden 35 betrokkenen brainstormsessies aan 6 thematafels. De brainstorm ging over de mogelijke kansen voor de invulling van Het Groene Spoor.

Derk-Jan Stobbelaar opende de avond met een overzichtspresentatie van de Wageningse Universiteit (WUR) en de wetenschapswinkel. De mogelijkheden die naar voren komen – uit het in 2011 uitgevoerde onderzoek – variëren van stadslandbouw tot skate-ramps en van natuurspelen tot meer hangende tuinen. Aan de thematafels op deze avond zijn nog meer nieuwe ideeën voorbijgekomen zoals een tijdelijke fietscrossbaan, een echt bos en de mobiele moestuinen van het Transitielab. De uitkomsten worden op www.hetgroenespoor.nl geplaatst.
Enkele toehoorders reageerden met de opmerking dat de grond, jarenlang het domein van de Nederlandse Spoorwegen en vele tientallen jaren gebruikt voor allerhande werkzaamheden, dan wel eerst gesaneerd zal moeten worden. Het idee is dat omwonenden zelf een flink aandeel leveren in het vergroenen van de route. Dit door deels zelf voor beplanting te zorgen en te onderhouden, onder meer op de grassige middenbermen van de Mondriaanlaan.
Wethouder van den Berg was de gehele bijeenkomst aanwezig en verwoordde in zijn speech de idealen van het Groene Spoor. De wethouder kwam zelf met nog meer ideeën zoals een ‘ondergrondse tuin’ in de toekomstige parkeergarage onder het Eemplein en met het idee van een blauw spoor. Van den Berg nam de nieuwe Groene Spoortrein in gebruik nam, gesponsord door De verkeerstuin SV Wagenspeelplaats, Ontwerpgroep Lâle en Het Groene Spoor zelf. Tot slot bezegelden Willem Hamels, voorzitter Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en Magda Bannink van Het Groene Spoor het samengaan van beide organisaties met een stevige handdruk. Als werkgroep Het Groene Spoor binnen de vereniging Duurzaam Soesterkwartier denken de vrijwilligers meer toe te komen aan het echte ‘Doen’ zodat de realisatie van een groene, recreatieve (en wie weet ook een blauwe) verbinding op korte(re) termijn werkelijkheid kan worden.

Bron: Stad Amersfoort