Soesterkwartier 4 juli 2018, 16 studenten van het Wijkleerbedrijf Lyvore worden na de twee jarige opleiding “gediplomeerd”. Wat eind augustus 2016 begon als een eigen opleiding in het huis van het Wijkleerbedrijf Lyvore ( Puntenburg), kreeg vandaag zijn feestelijke bekroning.

[Amersfoort 4 juli 2018 Karel van Rooy.]

Op 9 november 2016 deden de toen ingeschreven leerlingen van de “zorg”opleiding hun eerste proeve van bekwaamheid. Gedurende de tijd haakten sommige af met uiteindelijk 16 studenten die bijna 2 jaar later hun diploma in ontvangt konden nemen. Ter illustratie is het betreffende artikel van 2016 hier bijgevoegd.

Ook de oude groepsfoto is hier geplaatst en zie hoe de 2 jarige opleiding bij het Wijkleerbedrijf zorgde voor volwassen ” gediplomeerden”.

Puntenburg: de Vijverzaal is door de 1e jaar studenten feestelijk versierd. Ballonnen, bloemen en een leuke zaalschikking. Kennelijk is er gerekend op veel gasten, want er zijn heel wat stoelen geplaatst. Wel die waren dus ook nodig want even na 16.00 uur was de zaal vol en werden er nog stoelen bijgeplaatst. Even leek er wat vertraging te zijn in het programma doordat er kandidaat gediplomeerden in de file stonden. Buiten op de parkeerplaats werd door studenten hulp geboden bij het zoeken en verwijzen naar een parkeerplaats in de buurt. En binnen, zoals je mag verwachten werden de gasten opgevangen door de Gastvrouw Mirjam.

Halsreikend werd uitgekeken naar de 16 afgestudeerden, die zich elders in Puntenburg bevonden. Gera Cazander, docent ROC  Midden Nederland hield haar openings toespraak kort.Uiteraard een welkoms woord voor alle familieleden , bekenden, kennissen en genodigden. De rode loper was uitgelegd naar de tafel waar de diploma’s zouden worden uitgereikt. En op afroep kwamen de studenten vanuit hun onderkomen naar de zaal. Allen getooid met een “afstudeer hoed” . Onwennig en wat nerveus giechelende meiden en 1 man, vormden de stoet die werd binnengehaald. Op de rode loper “schrijdend” werden er van verschillende zijde’s “bellen”geblazen en werd er luid geapplaudisseerd. De foto camera’s van de gsm’s draaiden volop. Na plaatsneming in het daarvoor bestemde gedeelte was het even tijd voor wat officiële sprekers. Manager ROC, Wout van der Veen en de Directeur MBO Marian Hoogebeen met afsluitend de opleiding’s coordinator van Lyvore Jeannet van Deuveren  spraken lovende woorden over de wijze van opleiding door het Wijkleerbedrijf Lyvore, prezen de samenwerking en feliciteerden de aanwezigen met het behaalde resultaat.

Hierna werd het echt spannend, want na de officiële woorden ontvouwde zich een waar docenten-spektakel. Daar waar de studenten bang voor waren geschiedde. In twee jaar opleiding gebeuren er nu eenmaal hele leuke en mooie dingen, maar ook wat tegenslagen. En laten Gerda en Mirjam dit nu juist allemaal weten. Er waren zelf “loesje” schilderijtjes gemaakt met spreuken die op de persoon waren geschreven. Gezeten achter de “diploma”tafel werden steeds afzonderlijk foto,s getoond van “toen”, de anekdotes waren niet van de lucht en de enige mannelijke afgestudeerde kreeg een nieuw reisadvies vanuit Vathorst. Voor een ieder was er een persoonlijke noot en boodschap, soms verwijzend naar de 1 ste dagen van de opleiding, waar een enkeling ernstig twijfelde, maar nu dan toch de studie had afgerond. Mede door de hulptroepen, o.l.v. Wilma Leenders werd er nog wel eens “bijgestuurd”.

Het hoofddoel en dus het “mooie”moment was natuurlijk de uitreiking van het diploma en het zetten van de handtekeningen. Foto-momenten die altijd bij zullen blijven. 4 gediplomeerden dankten op hun beurt de velen mensen achter de schermen die de afgelopen 2 jaar behulpzaam zijn geweest.Bloemen werden overhandigd, En daar waar de afgestudeerden nog nerveus en giechelend binnen kwamen, ontaarde zich een feestelijke stemming, de spanning was weg en familie/vrienden/kennissen vielen elkaar in de armen. Daar hoorden dan ook de ” kleine Kids”bij die tijdens de opleiding zijn geboren.

Een toost op de gediplomeerden en nog even een poging doen voor een groepsfoto.

Het feest kon beginnen, voor zover het dat al niet was.

 

Verslag en fotoreportage Karel van Rooy