Amersfoort 26 september 2017. 21.00 uur. De Raadsleden buigen zich over maar liefst 4 motie’s over het aangepaste vervoer van Syntus per 1-12-17 en dus het opheffen van lijn 1 op zondag door het Soesterkwartier. De motie van lijn 1, klik hier.

De moties ingediend door de SP/ D66/ CDA/ Christen Unie / PVDA/ Groen links kregen bij aanvang van de Raadsvergadering “enige voorrang”

Marijke Jongerman (Sp) memoreerde in haar openings woorden de nut en noodzaak van het hebben van een goed openbaar vervoer in Amersfoort. Met 150.000 inwoners zou je als grote stad dit toch wel mogen verwachten. .Hierbij opmerkend dat de uitgaven van de rotonde de Nieuwe Poort/ West Tangent, een veelvoud van de bijdrage aan Syntus zijn. Je afvragend waar het draagvlak is.

Het antwoord kwam van Hans Buijtelaar, de Wethouder in deze kwestie. Met betrekking tot het opheffen van lijn 1 op de zondag in het Soesterkwartier. Hij had op 30 augustus, tijdens de “wijktafel”in Puntenburg/ Soesterkwartier geen steekhoudende argumenten gehoord die een andere visie van Syntus op zouden leveren. En zoals hij verwoordde. “er zat zelfs een “klaagster”bij de inwoonsters die nooit de bus nam, maar haar eigen auto”. Hiermee aangevend dat de hele discussie wat hem betreft geen steekhoudende argumenten heeft.  ( De redactie merkt op, dat betrokken inwoonster, de klachten van haar mede bewoonsters Puntenburg aangaf).  Om lijn 1 open te houden, is er een structurele bijdrage van 50.000 euro nodig. In samenhang met de andere lijnen die in de moties worden genoemd, dient men rekening te houden met 250.00 euro. Iets wat het college niet beschikbaar heeft.

Voor een terugblik op de  “wijktafel” klik op deze link.

Roel Mulder: Actief:  Merkt haarfijn op, dat het college geen 50.000 euro over heeft voor haar eigen bewoners en het in stand houden van lijn 1. Daar in tegen wel 55.000 euro beschikbaar stelt voor een nachttrein van Amersfoort naar Utrecht, zodat de inwoners van Amersfoort in Utrecht kunnen gaan “stappen”. Iets waar de plaatselijke horeca natuurlijk niet mee gebaat is. zal derhalve VOOR de motie’s stemmen.

Christen Unie: Zal tegen de motie’s stemmen, gezien de al aanwezige feiten door Syntus en tussentijdse bekendmakingen zijn geopenbaard. [ TEGEN ]

Amersfoort2014  Ben Stoelinga: zal VOOR de motie stemmen.

D66: vraag zich af, of er nu nog andere informatie boven water komt, als er een onderzoek naar de haalbaarheid lijn 1 wordt gedaan. Zal TEGEN stemmen.

CDA, is VOOR de motie om alsnog een onderzoek te doen naar de (on) mogelijkheden.

BPA  Hans van Wegen, stemt VOOR, met als opmerking dat ouderen mensen nu eenmaal langer thuis wonen, meer afhankelijker zijn van thuis hulp en dus ook minder mobiel zijn . Een busverbinding is dus cruciaal . En ouderen klagen nu eenmaal niet, vandaar dat van die zijde weinig  input krijgt.

PVDA mevr van Bruggen. Heeft ook de wijktafel bijgewoond in het Soesterkwartier. Meent op grond van de daar gedane uitspraken dat een nader haalbaarheid’s onderzoek noodzakelijk is. VOOR.

Groen Links: dacht dat de motie’s, zoals omschreven, al door Syntus zijn uitgevoerd. Er is immers vastgesteld dat er op lijn 1, nauwelijks passagiers zijn op zondag. De besluiten zijn kennelijk al genomen.

VVD, van Wijngaarden;  Verwoord dat Syntus als professionele organisatie toch wel weet wat zij in het openbaar vervoer betekenen. De genomen beslissingen zijn wat haar betreft dan ook “vaststaand”. De deskundigheid van het vervoer, zit aan de zijde van de busonderneming en niet aan deze zijde van de discussie. TEGEN.

Door twee partijen was om een nadere schorsing gevraagd om nader binnen de fractie even te overleggen. De 5 minuten werden er 10.

De ingediende motie’s zoals .hier boven, voor het Soesterkwartier, worden op verzoek van de SP aangehouden voor een nieuwe behandeling over 14 dagen in de RAAD.

Er is dus nog geen beslissing genomen over een mogelijke handhaving van lijn 1 op zondag, en/of de wijzigingen in het busvervoer, genoemd in andere motie’s .

Verslag Karel van Rooy,