In gesprek met Jolande Koelewijn, Pedagogisch / Sociaalwerker  van de stichting Welzin.

30 (1) (Custom)Sinds een aantal jaren ben ik als Sociaal werker, aan de slag geweest in de wijk Kruiskamp. Sinds vorige jaar is het Soesterkwartier mijn domein geworden. En ik moet zeggen met veel plezier. De wijk bruist van de activiteiten, waarbij gezegd moet worden dat al die activiteiten in een soort afgemeten vakjes zitten. Iets breed organiseren voor de hele wijk, is nog steeds een moeilijke opgave. Het afgelopen jaar heb ik veel geleerd, veel mensen leren kennen en ook veel dingen gedaan. De samenwerking met de diverse instanties en verenigingen gaat uitstekend. Het pas opgerichte Oudercafé  is weer een klein succes om bewoners (ouders) uit hun isolement te halen en te luisteren naar hetgeen ze missen in de wijk voor de broodnodige ontspanning van hun kinderen. Dat kan langs Verenigingsweg, maar ook via de scholen of Speeltuin Verenigingen, dan wel het buurthuis De Nieuwe Sleutel. De recente contacten met Esther van Zetten, hebben veel dingen in werking gezet. Prachtig om deze ontwikkelingen te zien.”

Als ik mezelf zou moeten omschrijven dan past dit wel.

Quote.

jolande (Custom)Als sociaal werker probeer je mensen een stapje verder te helpen op de maatschappelijke ladder. Dat heeft vaak betrekking op wonen, leefbaarheid, opvoeding, zorg en ondersteuning. Ik ben een gedreven sociaal werker. Ik ben ondernemend en zie altijd kansen en mogelijkheden. Mijn kracht is dat ik mensen kan verbinden vanuit hun persoonlijke kwaliteiten. Mijn creativiteit gebruik ik om de juiste vormen voor samenwerking en projecten te vinden. Als Sociaal werker sta ik naast de bewoner.

De reden voor dit interview is gelegen in de nieuwe verkiezingen van de Kinderwijkraad 2015 Soesterkwartier. De vorig jaar, langs democratische weg verkozen Kinderwijkraad bestaande uit leerlingen uit de groepen , 6 en 7  van de diverse basisscholen, zijn een aantal kinderen ,uiteraard nu geen basisschoolleerlingen meer. Dus dient er een nieuwe Kinderwijkraad gekozen te worden. Het afgelopen jaar heeft deze “Raad”een aantal zaken inwerking gezet. Te noemen valt,”Veiligheid Noordewierweg en nabij de scholen Dollardstraat/ Maasstraat. Waarvoor zelfs een bezoek aan de Locoburgemeester is uitgevoerd. Een bezoek aan de Brandweer om nu een zelf te zien en mee te maken hoe het is en werkt bij de brandweer. Een bezoek aan ’t Loo bij de aanbieding van het boek Vorstelijk Tafelen. Inspraak in de wijzigingen van het Kerkplein bij de Emmaüskerk.  Het houden van een actie, Samen met de wijkagent over de verkeersveiligheid.  Een project, “hoe gaan we met elkaar om”in de wijk.

Men is druk geweest met het opzetten en uitvoeren van een eigen website, eigen logo en herkenbaarheid. En helaas aan het einde van de basisschool moet dit worden overgedragen aan de nieuwe Kinderwijkraad. Hoe, dat zal op de diverse scholen worden gedaan door verkiezingen. 

KWR (54) (Custom)Jolande hierover.

“ Er staan weer een aantal plannen op stapel die de nieuwe Kinderwijkraad zal gaan doen. De vorig jaar opgestarte projecten zijn nog niet af. Wel zijn er tal van zaken al bezig dankzij de bemoeienis van de “Raad” en worden een aantal dingen nu opgezet.

Een van de plannen is het oprichten van een Jeugd Persbureau. Dit kunnen leden zijn van de kinderwijkraad, maar ook andere kinderen die graag een tijdje Journalist willen zijn namens het Soesterkwartier. Te denken valt aan een 4 tot  6 kinderen die worden opgeleid tot verslaggever/ verslaggeefster en fotograaf. De redactie van de wijkwebsite zal de opleiding doen en ook de nieuwe verslaggevers/sters begeleiden. De artikelen en foto’s zullen ook op de wijkwebsite Soesterkwartier worden geplaatst.

In februari wordt gestart met de kinderinstuif. En de kinderwijk-resto (kookgroep in Puntenburg) wordt ook weer uitgevoerd. In 7 weken tijd worden de deelnemers omgeschoold naar een volleerd KeukenChef. Dit was vorig jaar een groot succes.”

kwr (31)Het is een feit dat in 2014 de redactie van de Wijkwebsite diverse malen aandacht heeft besteed aan de vele activiteiten van de kinderwijkraad. Toen een enthousiaste club kinderen. Bestaande uit denkers en doeners. Dat wil zeggen dat de Raad bestaat uit zo,n 12 raadsleden, die plannen, vergaderen, bezoeken, praten met Wethouders,Politie,Brandweer enz. en al die raadsleden hebben dan weer “doenja’s”, de uitvoerders zeg maar van al de gemaakte plannen.

Dus gevraagd aan Jolande, wat heb je nodig voor het komende jaar.

1 (130)Wel dat zal duidelijk zijn, we kunnen al die plannen en te organiseren activiteiten voor de jeugd niet doen zonder hulp. We vragen dringend of er mensen zijn die ons willen helpen als coach bij de Kinderwijkraad, kinderinstuif, kookcursus en andere activiteiten. Ze worden eventueel in de gelegenheid gesteld om een cursus dan wel training voor coachting te volgen. Zonder deze hulp zal het bijna niet mogelijk zijn dit alles te verwezenlijken en dat zou erg jammer zijn voor datgene wat we al bereikt hebben. Ouders/bewoners kunnen mij bereiken op.

06-43141116

WELZIN

Drentsestraat 14
3812 EH  AMERSFOORT
T: 033 469 2 469
E: Jolande.koelewijn@welzin.nl

Interview Karel van Rooy

Redactie Wijkwebsite Soesterkwartier.