SOESTERKWARTIER – De huisvestingsplannen voor Poppodium De Kelder aan de Eemlaan zijn flink naar beneden bijgesteld. Voor de zomer 2012 wordt een verbouwingsplan opgesteld voor de huidige locatie. Dat plan is er vooral op gericht de kwaliteit en de de uitstraling van de bestaande voorzieningen te verbeteren.
Op 14 september 2011 was er nog een intentie-overeenkomst getekend tussen projectontwikkelaar Lithos-ASVB, ROC Midden Nederland, Boei en SCP De Kelder. Het poppodium wilde aansluiten bij het initiatief Media Fusion in het Oliemolenkwartier. Een renovatie en een beperkte uitbreiding van De Kelder binnen Media Fusion moest zorgen voor meer activiteiten, bezoekers en opbrengsten voor De Kelder. Maar ook met verhoging van de exploitatiesubsidie van De Kelder met 92.000 euro zouden de noodzakelijke investeringen te groot zijn en de huisvestingslasten te hoog komen te liggen. Het plan is van tafel.
De Kelder heeft het college van b en w schriftelijk laten weten dat het poppodium met een subsidieverhoging van 92.000 euro ook op de huidige plek aan de Eemlaan de huisvestingssituatie kan verbeteren. Gevolg is wel dat de ambities van De Kelder voor wat betreft het aantal activiteiten, bezoekers en opbrengsten naar beneden moeten worden bijgesteld. De Kelder werkt aan een nieuw businessplan en stelt voor de zomer een nieuwe verbouwingsplan op dat uitgaat van een verbetering van de kwaliteit en de uitstraling van het huidige pand. Op basis van het businessplan en het verbouwingsplan zal het college van b en w aan de gemeenteraad een voorstel voorleggen voor een verhoging van de exploitatiesubsidie voor De Kelder.

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman