Van 7 t/m 13 oktober 2012 is de landelijke collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting

De Brandwonden Stichting is georganiseerd rondom 4 inhoudelijke programma’s, die samenwerken om de doelstellingen te verwezenlijken: ‘Preventie’, ‘Zorg’, ‘Kwaliteit van Leven’ en ‘Onderzoek’ .

De Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van giften.

Help ook mee!

De collecte is de grootste inkomstenbron van de Brandwonden Stichting. Om ons werk voort te zetten en uit te breiden, is het dus van belang dat onze collecte gesteund blijft door de vele vrijwilligers. En ook u kunt helpen! Meld u nu aan als collectant en ‘doneer’ de Brandwonden Stichting een uurtje van uw tijd. Deze inzet wordt niet alleen erg gewaardeerd, maar helpt ook direct de brandwondenslachtoffers.

Wilt u de Brandwonden Stichting in het Soesterkwartier helpen en ook een straatje lopen in uw eigen buurt? Stuur dan een mailtje naar: info@magistix.nl