AMERSFOORT – Inwoners van Amersfoort die buiten een dood of levend (huis)dier vinden kunnen dit vanaf 1 januari 2013 doorgeven aan een centraal meldpunt. De Dierenbescherming en de Dierenambulance zorgen dan voor de opvang en verzorging van dieren en de afhandeling van dode dieren. Het centrale telefoonnummer is 06-54337407.
De gemeente heeft hierover met de Dierenbescherming en de Dierenambulance afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die door het college op dinsdag 18 december is vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van dieren in nood en het afhandelen van gevonden dode dieren. Tot nu toe kregen de Dierenbescherming en de Dierenambulance een subsidie voor hun diensten.
Vanaf 1 januari 2013 krijgen zij een vergoeding op basis van de daadwerkelijk geleverde prestatie. Alle andere ingeschakelde specialistische opvangcentra ontvangen een tegemoetkoming in de kosten. Op deze manier is de continuïteit van de gehele keten van organisaties die betrokken zijn bij de opvang, verzorging en transport van dieren in nood gewaarborgd. De Dierenbescherming krijgt een centrale coördinerende rol en een vergoeding daarvoor.
Vanaf 1 januari 2013 kunnen bewoners voor alle meldingen over gevonden (huis)dieren in de openbare ruimte het centrale telefoonnummer bellen: 06-54337407. Daarna zet de meldkamer de benodigde actie in gang en zorgt voor een juiste afhandeling van de melding. Door dit centrale telefoonnummer wordt het voor iedereen eenvoudiger en overzichtelijker en is een goede coördinatie van activiteiten verzekerd. Hierdoor wordt het dierenwelzijn verbeterd.