Woensdag 29 maart, Om 10.00 uur is een kleine groep mensen bij elkaar om meer informatie in te winnen rondom Buurtuitvaart. Wat is een Buurtuitvaart, wie komt in aanmerking voor een Buurtuitvaart, hoe ontstond het idee van een Buurtuitvaart, allemaal vragen die aan de orde konden komen. Onder de aanwezigen was Ardy Moeijes van SamSam uitvaartcoaching in Rotterdam.

Wanneer een geliefde overlijdt en je hebt het financieel niet breed, dan kom je voor een aantal lastige dilemma’s te staan:

• Wat te doen als er geen uitvaartverzekering is?
• Mag ik zelf zaken rond de uitvaart regelen om kosten te besparen?
• Waar kan ik aankloppen voor extra financiële hulp?
• Wat te doen als de overledene schulden achterlaat?
• Wat zijn de gevolgen van beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis?

Bron: SamSam uitvaarcoaching

Na een voorstelrondje volgde het antwoord op de vraag: Hoe ontstond het idee? De gebogen man die zich vaak ophield bij de lokale supermarkt, bij veel bewoners bekend onder de naam Erwin, gaf de eerste aanzet tot het opzetten van de Buurtuitvaart. De reden was simpel: het ontbrak aan geld. Zo gebeurt het vaker dat mensen onder verzekerd zijn, of nauwelijks -, of geen netwerk (meer) hebben. Natuurlijk wordt het een en ander geregeld in goed overleg met de achterblijvende partner en/of familieleden.

Tips die gegeven werden door Ardy waren o.a.; Kijk of-, en hoe goed u verzekerd bent. Wilt u dit zo houden of wilt u dit anders? Over geld, dood en eenzaamheid is nogal eens schaamte. Probeer er over te praten samen. Als u dingen in samenspraak hebt geregeld voor het afscheid, bijvoorbeeld met familie, werkt dat vaak goed. Ardy gaf ook de tip om een ‘uitvaartmap’ te maken met gegevens en wensen. De mogelijkheden zijn vandaag de dag heel divers, al kan een traditionele manier van afscheid nemen ook nog steeds.

Vragen en antwoorden

Hoe komen mensen met jullie in contact? Via het ‘speurnetwerk’ van wijkteams, kerken en andere maatschappelijke organisaties. Advies: zoek brede samenwerking in de wijk. Het netwerk is heel belangrijk en waardevol. Verder is samenwerking mogelijk met de Maatschappelijke uitvaarten in Amersfoort (voor mensen zonder nabestaanden of nabestaanden zonder geld). In Rotterdam is ook een platform dat advies kan geven, met bijvoorbeeld een jurist erin, mensen met specifieke kennis.

Is er een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente als je een smalle beurs hebt? Er is een regeling voor bijzondere bijstand, ook bij een situatie van overlijden. Daarop kun je een beroep doen als je aansprakelijk bent voor de uitvaart. De regels worden in elke gemeente wel anders uitgelegd.
Kun je bij IndeBuurt033 terecht met vragen over deze bijzondere bijstand? Ja, je kunt dan hulp krijgen om een aanvraagformulier in te vullen.
De werkgroep Buurtuitvaart Soesterkwartier gaat een paar dingen verder uitzoeken;
– Hoe gaat de route in  Amersfoort bij een vraag om bijzondere bijstand bij een overlijden?
– Hoe kunnen we samenwerken in de wijk? Bijvoorbeeld: bij mensen de gelegenheid geven een ‘uitvaartmap’ te maken.
De bijeenkomst werd door de deelnemers benoemd als; positief, veel kennis opgedaan, en ‘Veel bewondering dat jullie dingen uitzoeken voor mensen die in de stress zitten door armoede en een overlijden.’
Buurtuitvaart Soesterkwartier wil het mogelijk maken om de kracht van de buurt in te zetten bij een uitvaart, waar dat nodig of gewenst is. Blijf niet met vragen of (geld)zorgen over de uitvaart zitten, maar neem gerust contact op. Ook komen we graag in contact met mensen die als vrijwilliger aan een uitvaart in de wijk willen meewerken (gastvrouw/gastheer/drager).
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, informatie of contact dan kunt u mailen naar: Buurtuitvaartsk@gmail.com
Verslag/ bewerking en foto’s: Nel Groenendijk
Redactie: Vraag die open staat voor een volgende keer: In hoeverre worden ook bijbehorende ondernemers in de wijk uitgenodigd om mee te doen? Te denken valt aan bloemist, timmerman, uitvaartbegeleider, maar ook beheerders van bijvoorbeeld kerk, buurthuis, voetbalvereniging? Hoe meer mensen privé  en zakelijk meedoen in de wijk hoe meer Samen en Buurt gerealiseerd kan worden.