Tevens een oproep aan de ontvangers van de nieuwsbrief Tussen Spoor en Eem (zie daarvoor de extra nieuwsbrief, helemaal onder) 

Beste geadresseerden via bcc  http://www.neeikwilditniet.nl/mailadressen/ , 

Aanstaande vrijdag 1 februari start de kap van 1500 bomen in Amersfoort om de westelijke rondweg aan te leggen. Als betrokken burger wil ik u hierbij laten weten dat ik hier met heel mijn hart en hoofd tegen ben. Niet zo maar. Er zijn immers veel argumenten tegen de aanpassingen vanwege de westelijke rondweg. U kent ze. Ze zijn al in vele toonaarden genoemd. De argumenten vóór de aanpassingen wegen daar niet tegen op. 

Het voor mij persoonlijk belangrijkste argument is, dat tengevolge van de aanleg van het nieuwe weggedeelte  de aanliggende wijk het Soesterkwartier, in toenemende mate te kampen zal krijgen met hittestress. Dit is bijvoorbeeld ook uitgesproken tijdens een hoorzitting in de gemeenteraad van Amersfoort. Op dat argument heeft nog niemand van de Amersfoortse gemeenteraad gereageerd.  Zie bijvoorbeeld onderstaande video.

Dit is geen fabeltje. Neem alstublieft uw verantwoordelijkheid! 

Met vriendelijke groet, Joke Sickmann 

https://www.facebook.com/groups/706096019441706/permalink/2251099601607999

AMERSFOORT WEST – TUSSEN SPOOR EN EEM

   (173 extra)  

http://www.neeikwilditniet.nl/ 

VRIJDAG 1 FEBRUARI IS HET ZO VER           

                     ik werd attent gemaakt op de nieuwe website: www.neeikwilditniet.nl met het verzoek deze link te verspreiden 

            op die website www.neeikwilditniet.nl/  (even aanklikken) 

staat alles betreffende de voorgenomen bomenkap op Birkhoven 

dat men op 1 februari daarmee begint 

dat bomenkap niet zo verstandig is, en waarom dat niet zo verstandig is 

dat u.  als u kenbaar wilt maken dat dit – naar uw mening – niet zo verstandig is, opgeroepen wordt om een briefje te sturen per mail naar de mensen die er over gaan

 hun adressen vindt u  op http://www.neeikwilditniet.nl/mailadressen/ 

kopieer de adressen en plak ze in bcc 

schrijf in uw eigen woorden, wat u wil zeggen en doe het nu 

            NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST

Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft in deze brief. Stuur dan dit mailtje terug. Dan verwijder ik gewoon uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann