Het is alweer bijna zo ver!. Alie en Henk Hoksbergen en hun hulptroepen zijn druk bezig om alle binnengebrachte boeken te sorteren. Het wordt vast weer een happening!.Mocht u nog kleinschalige goede doelen weten, dan willen Alie en Henk dat graag horen.(033-4618965)

De Boekenmarkt is:

zaterdag 3 Maart van:10.00uur tot 15.00 uur

 Zondag  4 Maart van: 10.30 uur tot 13.00 uur.

Maakt u hier en daar, bij familie, buren en vrienden, nog even reclame?

Ook dit jaar zijn er weer prachtige boeken, voor een klein prijsje te koop. Van harte uitgenodigd.

Bezinning in de Vasten in de St.Henricuskerk.

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer op woensdagavond in de vasten, momenten van bezinning. Om 19.00 uur komen we samen in de Ontmoetingsruimte. (Ingang: de kerkingang aan de M.Withoosstr.) Per avond overwegen we 3 staties. We zingen, bidden, luisteren naar korte overwegingen en ontsteken ieder een lichtje. Dit jaar zijn onze eigen kruisweg staties in de boekjes afgebeeld.

 De avonden zijn:  29 febr.- 7 – 14 – 21 – 28 Maart.

U bent voor het Journaal van 20.00 uur weer thuis. Van harte uitgenodigd om ons, zo samen op het Paasfeest voor te bereiden.