DSC_8271Het kan zo verkeren, moeten zowel de Politie Big Band ” PRO Motion” als Verzorgingstehuis Lyvore (Birkhoven Park )  hebben gedacht. De politie muziek band, repeteert elke week in de Sportaccommodatie Bokkeduinen en in het verzorgingstehuis, was nog wel een avond waar wat”gespeeld”kon  worden.

Hans Bezembinder, voormalig chef van dienst bij de Politie Eemland Zuid en voorzitter van de Bond van Politie Muziekverenigingen, overzag de mogelijkheden en na  een gesprek met Lidy Elbertse ,team Welzijn/ Coördinator Vrijwilligerswerk werd de “deal” gesloten.

13 april 2016, 19.00 uur ontstond dan een tafereel van een hoop mensen in politie uniformen die met grote koffers het pand aan Birkhoven park binnen traden. Maar als  snel waren de eerste klanken van de diverse muziekinstrumenten hoorbaar.

DSC_8313Een 16 tal muzikanten ging over tot stemming. Niet in de vorm van briefjes, maar het afstemmen van hun blaasinstrumenten ( toontje A) zodat men op gelijkwaardige toonhoogte kon musiceren .

De PRO Motion Big Band, had maar liefst twee zangeressen, Karin, die de zangkunst als beroep uitoefende en ook uit de politiewereld afkomstig was. En Pia Werkman die voor het eerst haar optreden deed bij de Big Band. De bedoeling hierachter was, dat beiden elkaar konden vervangen, cq aanvullen bij de diverse optredens. Een spannende gelegenheid voor Pia om voor het eerst op te treden.

CSC_8295Het publiek was ruimschoots aanwezig om deze bijzondere muzikale omlijsting mee te maken.

Voor het orkest was gestationeerd de”maestro” Johan Winter en zo te zien gepassioneerd dirigent die met  vrolijke toespelingen de te spelen muziekstukken aan kondigde. De muziek keuze was dan ook geheel in de stijl die je mag verwachten van een Big Band._DSC7343 Een overzicht van de gespeelde nummers, treft U in het bijgevoegde fotoalbum aan.

Na een eerste muzikaal nummer, traden de beide zangeressen samen op maar daarna was het dan toch haar eerste “performance” van Pia Werkman. Daar waar Karin een zo bekende “jazz” stem had, deed Pia  daar niet voor onder. Een solo  Carrière behoort zeker tot de mogelijkheden. Zo nu en dan moest de geluidsinstallatie nog even wennen aan de hoge noten. Het rondzingen van de versterker werd al snel bijgesteld, zodat de omfloerste zangkunst tot zijn recht kwam. De Big Band zelf had er wel zin in, vlot en ritmisch werden de oh zo bekende nummers gespeeld.

Een grote wijziging was aangebracht in de tekst van het nummer “Makin Whoopy” die maal vertolkt door Karin. De tekst ging over Piet en het was kennelijk maar goed, dat er geen Piet in de zaal zat.

_DSC7278Na een 10 tal gespeelde nummers werd er even gepauzeerd.

De voorzitter hans Bezembinder verteld; “De Big Band bestaat niet alleen uit “dienders” maar ook uit gepensioneerde politiemensen of burgers. De Big Band hoort thuis in een grote groep orkesten die de politie rijk is. Variërend van de Politiekapel / Harmonie of salonorkest. Het orkest hier bestaat allemaal uit muzikanten uit de regio Midden Nederland.

Na de koffiepauze, volgde nogmaals 10 nummers waarbij de laatste ” Will Meet Again” ( met twee Vera Lyns) veel indruk maakte.

_DSC7275Wat de bezoekers betreft en mogelijk ook de Puntenburgers een inderdaad goed gemeend Will Meet Again.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.