CovagebouwBeste lezer,

Berichten Amersfoort West (Zie ook het naschrift)

TER INLEIDING

De vorige keer stond er in AMERSFOORT WEST een bericht over crowdfunding voor de War – dit bericht had te maken met de herbestemming van het oude fabriekscomplex Warner Jenkinson.  Voor de sluiting van de fabriek in 2001,  werden hier kleurstoffen gemaakt. In 1883 is deze fabriek begonnen als Stoomlucifersfabriek. In de gebouwen is  o.a. “De War” gevestigd.  De mensen van “De War” willen het complex van de gemeente kopen, maar dat is tot nu toe nog niet helemaal gelukt. Er is de laatste tijd veel discussie over herbestemming. Het gaat om oude mooie gebouwen, over geschiedenis van gebouwen, maar ook over leegstaande gebouwen die men toch niet wil slopen.  Op vrijdag 29 mei is er een studiedag over herbestemming in de War, maar er is nog meer nieuws dat het mededelen waard is.

o   Vrijdagmorgen 22 mei OVER VRIJWILLIGERSWERK

Stichting Ravelijn organiseert nu vrijdagmorgen een oriëntatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk bij STIP Kruiskamp. Vanuit het Wijkmuseum Soesterkwartier mag ik (Joke Sickmann) een kort praatje houden over wat dat voor mij inhoudt. Ik neem natuurlijk de kans waar om (als er over gevraagd wordt) ook over meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen te melden. Ben je dus nog op zoek naar leuke nieuwe uitdagingen, dan is bezoek aan deze bijeenkomst een mooie gelegenheid om eerst nog wat vrijblijvend over diverse mogelijkheden –ook in Amersfoort West – te worden geïnformeerd. Voor aanmelden en informatie: neem contact op met Wilhelmien Hazelhoff, w.hazelhoff@ravelijn.nl of telefonisch via (033) 461 3000.

Attentie, in het wijkmuseum Soesterkwartier is op het ogenblik een leuke tentoonstelling over speeltuinen in het Soesterkwartier. Iedere zaterdag op van 12.00-17.00 uur. Er zijn veel foto’s te zien over deze leuke volkswijk. Bezoek ook de museumwoning. St. Bonifaciusstraat 61. Zie www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

o   Donderdagmiddag 28 mei bijeenkomsten in de Nieuwe Stad aan de Kleine Koppel over zelfbouw en herbestemming

(a)    13.00-14.30 uur Conferentie over vernieuwend opdrachtgeverschap. Ook is er een presentatie over het klushuizenproject aan de Klarenstgraat in Amsterdam.  

(b)   15.00-17.00 uur Herbestemming en Transformatie
Al 30 jaar bouwt Nederland een praktijk op van herbestemming en transformatie en binnenstedelijke transformatiemethoden. Was het aanvankelijk tot behoud van historisch erfgoed en hergebruik hiervan, later, vanaf de crisis, was het vooral om de enorme overcapaciteit van leegstaand vastgoed te bezweren.
Tijdens het Momentum ligt de focus op bottlenecks rond financiering en initiatief; de regietaken van hogere overheden; op het herstellen van de planologische keuzes van toen en op de dreigende bubble van herbestemd vastgoed. Organisatie: FASadE. Toegang: Gratis

o   Vrijdag 29 mei

(a)   ‘Contactdag Herbestemming’, in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze dag is vooral interessant voor initiatiefnemers. De toegang is gratis. Zie meer op:  www.cultureelerfgoed.nl/agenda/nieuwe-horizons-contactdag-voor-initiatiefnemers-van-herbestemming

(b)  Studiedag “Open Herbestemmen” in De War – Amersfoort. Voor iedereen die wil meedenken over herbestemming. Er wordt ook aandacht besteed aan het Industrieel Erfgoed in Amersfoort. De volgende programmaonderdelen zijn voor geinteresseerden in Amersfoort West interessant:

Michiel Kruidenier – De waarde van Industrieel Erfgoed

Michiel KruidenierMichiel Kruidenier brengt verslag uit over het waarderen van industriële gebouwen en complexen in Amersfoort, zoals de Wagenwerkplaats, de gebouwen van Rohm & Haas, de Prodentfabriek en Stoomluciferfabriek De Eem (de latere kleurstoffenfabriek Warner Jenkinson, het complex waar nu De War in is gevestigd). Wat zijn deze gebouwen nog waard, moeten we deze complexen behouden en zo ja, waarom eigenlijk? (Drs. Michiel Kruidenier is architectuurhistoricus [onderzoeksbureau De Onderste Steen], deed onderzoek naar de Prodentfabriek en Warner Jenkinson aan de Eem, en is bestuurslid van FIEN, de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland)

Joke Sickmann – De praktijk van herbestemming in Amersfoort

Herbestemming amersfoortVoor de ontwikkeling van een gebied en het proces dat kan leiden tot herbestemming van oude gebouwen bestaat geen eensluidend recept. Burgers kunnen het verschil maken. Een openhartig verslag van Joke Sickmann uit de praktijk van herbestemming in Amersfoort, aangevuld met enkele vragen en kanttekeningen. (Joke Sickmann gaf in 2003 de aanzet tot een burgerinitiatief om aandacht te vragen voor het behoud van de gebouwen van de Wagenwerkplaats.)

Adriaan Linters – Industrieel erfgoed in Europees perspectief

Hoe is het gesteld met de herbestemming van Industrieel Erfgoed in Europa. 2015 is uitgeroepen tot het Internationale Jaar van het Industriële Erfgoed. Adriaan Linters, geeft een overzicht van geschiedenis en huidige stand van zaken. De rol van de Overheid legt gewicht in de schaal. (Adriaan Linters is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industrieel Erfgoed)

Roel Mulder – Toekomstgedachten

Roel MulderZoveel hoofden, zoveel zinnen. Roel Mulder schetst zijn ideeën over de wenselijke toekomstige ontwikkeling van de oude Eemhaven. Wat kan de Eem Amersfoort nog brengen. En voor welke opgave staat deze stad. (Roel Mulder is gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor OPA, Partij Ouderen Politiek Actief)

Paneldiscussie – Erfgoed in Amersfoort

CovagebouwMet medewerking van bovengenoemde inleiders, discussieleider: Ronald Vis

Open Herbestemmen: studiedag in De War, vrijdag 29 mei 2015
Locatie: De War, Geldersestraat 6, Amersfoort
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Kosten: € 25,- inclusief lunch
Inlichtingen: Harmen Zijp (06 24278960) Radboud Lucassen (06 2885 9733)

Aanmelden en volledig programma: www.dewar.nl/openherbestemmen/

Naschrift

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST

Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem.

Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft in deze brief. Stuur dan dit mailtje terug.  Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door.

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Joke Sickmann