Dinsdag 10 oktober 2017 is er een grote bijeenkomst voor de inwoners van het Soesterkwartier. De “Wijktafel” heeft een “Andere” uitstraling gekregen.

Wij horen graag hoe U het vindt in het Soesterkwartier.

Mist U zaken, of heeft U overlast. Schuif aan bij de wijkbewoners- bijeenkomst 10 oktober in de Emmaüskerk. De zaal is vanaf 19:30 uur open.

Ook uw mening bepaald mede hoe het wijkplan er uit komt te zien.
De afgelopen maanden hebben we via internet al veel informatie opgehaald, hieronder een greep uit de opmerkingen:

 

Hoe gaan we met elkaar om
Zichtbare daklozen en verslaafden lopen door de straat
Sterke scheiding tussen huur en koop woningen

 

Jongeren moeten iets te doen hebben
Grote groepen hangjongeren op scooters
Speelplek voor jongeren

Wat gebeurt er in mijn buurt
Gaan de Winkels sluiten in mijn buurt?
Het groen in de wijk verbeteren

 

 

Mijn straat is een racebaan geworden
Verkeershinder en omgevingslawaai
Snelheid van de auto’s door de wijk heen

 


Hulp aan de deur

Hoe houd je oog voor elkaar?
Zieken en minder valide mensen vallen vaak tussen wal en schip

 

 

Eenzaamheid, dat kan toch niet
Er is weinig of geen contact met de buren…
Sociale “controle”/ondersteuning is de laatste jaren minder geworden

.

 

We hebben geld nodig
Stille armoede, eenzaamheid
Koken en eten voor en met elkaar

 

 

Elkaar helpen
Zorg dat nieuwe- en oude Soesterkwartierders elkaar leren kennen
Bevorderen van communicatie

 

 

Mijn straat vervuild
Hondenpoep in de staart
Zwefafval door de buurt

 

 

Laat alles maar zoals het is
Buslijn op zondag door de wijk
Behoud het buurthuis in de wijk

 

Beste mensen, het is heel belangrijk dat de mensen uit Uw wijk, die deel uit maken van de “uitvoering”van het wijkplan, weten wat U als ervaring heeft. Laat weten wat U van bovenstaande onderwerpen vindt, of als dit er niet bij staat, laat het horen. Op grond van wat er deze avond besproken wordt, zal het Wijkplan 2018 worden ingevuld. Aan dit Wijkplan hangen dan later ook de financiële consequenties. En het toegezegde geld, kunnen we maar een keer uitgeven.

We zien U allen graag op 10 oktober in de Emmaûskerk.

Jan Herman Koller.

Redactie KvR.