4 mei  19.00 uur                   Herdenkingsbijeenkomst in de Emmaüskerk, Noordewierweg 131‘In vrijheid kiezen’ is het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei koos voor herdenken en vieren in 2019. De herdenking in het Soesterkwartier sluit hierbij aan. Om 19:00 u start een herdenkingsbijeenkomst in de Emmaûskerk, Noordewierweg 131. We horen het verhaal van de heer Welp (1939), oorlogskind in het Soesterkwartier. Daarbij klinken muziek, enkele liederen, een tekst ter bezinning.

Aansluitend is er een stille tocht van de Emmaûskerk naar de Algemene Begraafplaats, Soesterweg 187. Daar gedenken we de slachtoffers van de oorlog, houden twee minuten stilte en zingen ons volkslied. Terug in de Emmaûskerk is er ruimte voor ontmoeting, nader gesprek met de heer Welp en eigen verhalen. Hartelijk welkom!

(organisatie: Westerkerk, Keistadkerk, Henricusgemeenschap, Bij Bosshardt/Leger des Heils, Buurtkerk en Emmaûskerk)

7 mei  19.00 uur                   Externe bespreking – Informatiebijeenkomst voor Raadleden en belangstellenden over het onderzoek naar de aanpak van de rotonde De Nieuwe Poort. Plaats van bijeenkomst is nog niet bekend.

In de toelichting staat: “De Nieuwe Poort is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren, om de rotonde nu en in de toekomst bereikbaar te houden, en om de ruimtelijke ontwikkelingen van Langs Eem en Spoor niet te belemmeren. Aanpak van de rotonde in combinatie met de tunnelbak is complex en kostbaar, en levert langdurig hinder op. Als alternatief worden veiligheidsmaatregelen voorgesteld op korte termijn, doorstromingsmaatregelen op middellange termijn, en een gewijzigde aanpak van de lange termijn door structuurmaatregelen. “Op een latere datum wordt hier verder nog over gesproken.

De plaats van de bijeenkomst is maandag 6 of dinsdag 7 mei bekend. Zie daarvoor eventueel: https://amersfoort.notubiz.nl/vergadering/627707/De%20Nieuwe%20Poort

 

7 mei  20.30 uur                   Bespreking in het Stadhuis – Deltaplan: Visie en Aanpak Woonopgave Amersfoort – Vermeerzaal

Op de website van de gemeente staat over het Deltaplan: tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer duizend woningen per jaar. De bouw van nieuwe woningen, gecombineerd met andere maatregelen uit het Deltaplan, moet ervoor zorgen dat Amersfoort een inclusieve stad blijft waar voor iedereen plek is.”   […]  Amersfoort blijft herkenbaar Amersfoort. De grootschalige binnenstedelijke groei wordt geconcentreerd in gebieden waar een stedelijk woonmilieu met hoge dichtheid passend is en met een goede ontsluiting per openbaar vervoer: Langs Eem & Spoor en De Hoef West.

10 mei  15.30-18.00 uur    Lezing met wandeling Eemkwartier  – lezing door Sjoerd Hekking (Siesta)

Bron: Website Siesta          Onze mooie stad Amersfoort is enorm in beweging. Alleen al het aantal woningen dat Amersfoort de komende jaren wil bijbouwen is een bijzonder grote opgave. We mogen ons dan ook verheugen op nog meer Amersfoort liefhebbers en volgers van haar stedelijke ontwikkelingen. Hiermee verandert ons stads- en industrieel landschap in de toekomst. En dat moet ook zo zijn.

(Historisch zicht Eemkwartier (foto gemaakt door Kees van Lingen)

Maar soms is het goed om even terug te kunnen kijken, om te zien hoe het landschap was en hoe het zich heeft ontwikkeld. Wat is er door de jaren heen gebeurd en veranderd en wat is er niet meer, maar vooral wat is er nog gebleven. Eén van de ontwikkelgebieden ligt langs onze rivier de Eem: Het Eemkwartier.SIESTA heeft haar boekuitgave ‘Wandeling langs de Eem’ daarom ook onlangs geactualiseerd. Om dit feit luister bij te zetten organiseert SIESTA op vrijdag 10 mei een lezing voor donateurs en andere Amersfoort liefhebbers met aansluitende wandeling Eemkwartier.    Aanmelden kan t/m 3 mei 2019 via aanmelden.siesta@gmail.com.

Zie meer: www.siesta-amersfoort.nl                                                        

                                               selectie uit de Stadsbron – zie www.destadsbron.nl

Zie de nieuwsbrief met opgave van de laatste artikelen

http://www.destadsbron.nl/nl/nieuwsbrief/id5cc6ab8430949

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen . Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann 

(On)

Politieke ruis 3: Parkeren is emotie

Deltaplan_Visie_en_Aanpak_Woonopgave_Amersfoort (1)