Hoera! Amersfoort is genomineerd voor BNG Bank erfgoedprijs

De gemeente die op de meest inspirerende manier met zijn erfgoed omgaat en een voorbeeld is voor andere gemeenten, ontvangt een bedrag van 25.000 euro. Daarnaast wordt een publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen krijgt. U wordt uitgenodigd om te stemmen!!!!!!

Stemmen

Van 18 februari tot en met 25 maart 2019 kunt u stemmen voor de publieksprijs.

STEM OP AMERSFOORT

Alvast bedankt!              ( Zie ook het mooie filmpje! (via de link onder het eerste plaatje van de film)

https://www.amersfoort.nl/bericht/amersfoort-genomineerd-voor-erfgoedprijs-1.htm 

Belangrijke mededeling: 

Bericht gemeente Amersfoort (in samenwerking met NS en Burgerinitiatief Wagenwerkplaats)

Binnenkort: De dagen van de Wagenwerkplaats

Op woensdag 13 maart en donderdag 14 maart vinden: ‘De dagen van de Wagenwerkplaats’ plaats. Tijdens deze dagen willen wij gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden bijpraten en met hen in gesprek gaan over de ontwikkelingen in het gebied. Meer over de dagen van de Wagenwerkplaats – aan het einde van deze nieuwsbrief.

vrijdag 22 februari   19.00-21.00 uur           VERKOOPEXPOSITIE IN WIJKMUSEUM

zaterdag 23 februari   11.00-16.00 uur  

zondag 24  februari   13.00-16.00 uur    

 Garut – (Herman Klaasse

 In Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat is er dit weekend (22 t/m 24 februari) nog een verkoopexpositie van door Herman Klaasen vervaardigde kunstwerken. Het wijkmuseum is hiervoor gratis toegankelijk. Komt allen nog eventjes langs 

 maandag 25 februari 

INLOOPSPREEKUUR VOOR BEWONERSINITIATIEVEN IN HET EEMHUIS

Elke vierde maandag van de maand houd Bewoners033 inloopspreekuur voor mensen uit de gemeente Amersfoort die hun omgeving veiliger, socialer, leuker, schoner of beter willen maken.

  • Bibliotheek Eemhuis, Eemlandplein, begane grond in de ‘ruimte voor Amersfoort’
  • Elke 4e maandag van de maand  (behalve in de kerstvakantie  en op 2e Paasdag, 22 april 2019).
  • Van 19:30 tot 21:00 ben je van harte welkom

zondagmiddag 3 maart                                            

Eendje Buitenbeentje wordt een spannend muzikaal avontuur gebaseerd op Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saens. Delen van dit speelse stuk zijn gearrangeerd voor cello en twee zangeressen. Ons danseresje is het ‘vreemde eendje’ in de bijt. De andere personages in het verhaal zien haar als ‘anders’ omdat ze niet kan zingen (maar wel goed kan dansen). Haar zingende zusjes verstoten haar en dapper gaat Eendje Buitenbeentje de wijde wereld in. Met deze voorstelling maken kinderen kennis met muziek en dans en zingen ze ook zelf actief mee. En samen zingen wil iedereen!

3 MAART: https://www.hollandopera.nl/voorstelling/300/eendje-buitenbeentje/#speellijst

De dagen van de Wagenwerkplaats

Woensdag 13 maart en donderdag 14 maart: ‘De dagen van de Wagenwerkplaats’. Tijdens deze dagen willen wij gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden bijpraten en met hen in gesprek gaan over de ontwikkelingen in het gebied. Zie voor meer aan het einde van deze nieuwsbrief.

Deze muurschildering op de Wagenwerkplaats nabij de toekomstige Soesterhof werd op Open Monumentendag 2018 onthuld.https://destadamersfoort.nl/lokaal/muur-op-wagenwerkplaats-omgetoverd-tot-kunstwerk-481149

Woensdag 13 maart: Bewonersavond Masterplan Wagenwerkplaats

Bent u benieuwd naar het aangepaste Masterplan Wagenwerkplaats? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 13 maart. Het Masterplan van de Wagenwerkplaats heeft door allerlei oorzaken een poos stilgelegen. Tijdens de bewonersavond gaan NS en de gemeente Amersfoort met bezoekers in gesprek over het aangepaste Masterplan. Met de opbrengst van deze gesprekken wordt het plan afgerond. Dit plan wordt vervolgens voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De bijeenkomst is op woensdag 13 maart aanstaande en begint om 19.30 uur in het Oude magazijn Wagenwerkplaats, Soesterweg 310, 3812 BH, Amersfoort. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Programma:

19.30 uur: Opening.
19.35 uur: Stand van zaken projectwethouder, Astrid Janssen.
19.45 uur: Presentatie Aanpassingen Masterplan.
20.30 uur: Vervolgtraject.
20.45 uur: Thematafels: gelegenheid om specifieke vragen te stellen aan medewerkers en reactie te geven.
21.30 uur: Afsluiting.

Donderdag 14 maart: Thema-avond en buurtcafé Wagenwerkplaats

In het gebied gebeurt van alles. Kom naar de thema-avond met onderwerpen waarbij we de diepte ingaan. In korte presentaties komen onderwerpen zoals de historie van het gebied, duurzaamheid, energie, water en groen en de visie van de stationsgebieden langs. U bent welkom bij de Cliniclowns, Soesterweg 300A, 3812 BH, Amersfoort. Vanaf 18.45 staat de koffie klaar.

Programma:

19.15 uur: Start presentaties.
20.30 uur: Start panel. De sprekers vormen een panel en beantwoorden vragen van bezoekers. 21.00 uur: Afsluiting en aanvang ‘buurtcafé’.

Nog veel meer informatie over het programma wordt gegeven in de eerstvolgende  en de daarop volgende nieuwsbrieven!!!         

19 maart Vaststellen beheersverordening Wagenwerkplaats e.o.

Met de vaststelling door de raad van het Bestemmingsplan Veegplan B in 2017 is de uit 2013 daterende beheersverordening Wagenwerkplaats e.o. onbedoeld komen te vervallen. Daarmee is het gebied nu planologisch onvoldoende beschermd en moet de raad de beheersverordening Wagenwerkplaats in zijn geheel opnieuw vaststellen. Dit in afwachting van een nieuw bestemmingsplan op basis van het Masterplan Wagenwerkplaats. Het opnieuw vaststellen van de beheersverordening is een wettelijk noodzakelijke technische handeling. In de bestaande situatie wijzigt niets.

26 maart Beheersverordening Wagenwerkplaats

14 mei masterplan Wagenwerkplaats in de Ronde van de Gemeenteraad

28 mei masterplan Wagenwerkplaats vaststelling in het besluit van de Gemeenteraad                                   

zonneveld langs de eem

door John Spijkerman – 20 februari 2019

Het acht hectare grote weiland naast het Meander Ziekenhuis verandert binnenkort in een zonneveld waar stroom geproduceerd wordt voor ongeveer 3000 huishoudens. Met twaalf voetbalvelden vol met zonnepanelen wordt dit het eerste grote project op het gebied van duurzame energie in Amersfoort. De bedoeling achter het ontwerp voor het zonneveld is dat het lijkt alsof het weiland onder water staat. Een verwijzing naar een tijd waarin de toen nog aanwezige Grebbelinie als verdedigingslinie werd gebruikt.

Lees meer >>

dossier bouwkoorts (1): amersfoort blijft bouwen voor elders

door Eric van der Velden – 19 februari 2019

Amersfoort is een rupsje nooit genoeg als het om bouwen, bouwen en nog eens bouw gaat. Met een reeks van artikelen neemt De Stadsbron een diepe duik in de achtergronden. In de eerste aflevering: groei staat bij de bestuurders niet ter discussie, dat was ooit wel eens anders.

Lees meer >>

haicees 5

door Cees van Weerd – 21 februari 2019

Die nieuwe rondweg ….

Lees meer >> 

Joke Sickmann..