Hoogbouwvisie (bron website gemeente Amersfoort)

Amersfoort gaat bouwen. Onder meer door hoogbouw.

[…] Gebieden en lijnen in de stad waar de gemeente hoogbouw aanmoedigt (Ja, mits gebieden) zijn langs de Eem en het spoor (dat betreft de Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt), Stationsgebied en de Hoef en langs aangewezen lijnen (Valleikanaal, Spoorlijnen, Amsterdamseweg en Hogeweg). Ook de entrees van de stad zijn locaties waar hoogbouw een bijdrage kan leveren aan de stad.[…]

Het gemeentebestuur heeft eind vorig jaar de concept hoogbouwvisie vastgesteld

Voor een filmpje over de hoogbouw: zie –

Zie voor de hoogbouwvisie zelf:   https://amersfoort.notubiz.nl/document/7057514/1/05n_Concept_hoogbouwvisie

Gesprek met de stad op 20 februari – zie aldaar 

                                               Welkom bij Meet je stad

Er wordt veel gesproken over klimaatverandering en over de gevolgen daarvan voor Nederland. Maar wat betekent het voor Amersfoort? Begin 2015 is Meet je stad! gestart. Inwoners doen drie jaar lang metingen in hun eigen leefomgeving, en onderzoeken de gevolgen en beleving van klimaatverandering in de stad Amersfoort.

Hoe warm is het in jouw straat? En een paar straten verderop? Hoe kunnen we per wijk bepalen wat er nodig is om in de toekomst zo weinig mogelijk negatieve gevolgen van klimaatverandering te ondervinden? Heb je last van wateroverlast of hitte? Misschien kun je samen met anderen uit de buurt of met de gemeente voor meer groen in je wijk zorgen zodat het water wordt opgenomen bij hevige regen, en de straat koeler blijft bij hitte.                     http://meetjestad.net/wiki/

Zie verder op 21 februari

vrijdag 15 februari                           Klimaatactiedag Warme Truien Dag. Zet de thermostaat een graad (of meer) lager en trek een warme trui aan om warm te blijven en energie te besparen.  http://www.warmetruiendag.nl 

vrijdag 15 februari   19.00-21.00 uur   

VERKOOPEXPOSITIE IN WIJKMUSEUM – zie ook bijlage

zaterdag 16 februari   11.00-16.00 uur  

zondag 17 februari   13.00-16.00 uur           meer, zie ook:      

https://www.soesterkwartier.info/wijkmuseum-verkoopt-kunst-herman-klaasen/ 

In Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat begint op vrijdag 15 februari van 19.00 tot 21.00 uur een verkoopexpositie van door Herman Klaasen vervaardigde kunstwerken. Deze voormalige tekenleraar werd 94 jaar geleden in het Amersfoortse Soesterkwartier geboren en was jarenlang in deze regio actief. De onderwerpen van de tientallen schilderijen en tekeningen variëren van de ervaringen die Klaasen in zijn jeugd, zijn diensttijd in voormalig Nederlands-Indië en gedurende zijn vele reizen door west Europa heeft opgedaan. Behalve tijdens de reguliere openstellingstijden (zaterdags van 11.00 tot 16.00 uur) kunnen kijkers en potentiële kopers voor ‘Kunst te koop’ ook op vrijdag 22 februari (van 19.00 tot 21.00 uur) en de zondagen 17 en 24 februari (van 13.00 tot 16.00 uur) in de Thema-kamer achter de museumwoning terecht. Het wijkmuseum is hiervoor gratis toegankelijk. 

citaat verslag gesprek Bart Noordewier met Herman Klaasen 09-02-2007

[…] We zijn ten huize van Herman, Randenbroekerweg 73. Herman heeft een fotoalbum met daarin een klassefoto van de Openluchtschool. Herman staat op die foto. Herman zelf, heeft niet langer dan zo’n anderhalf jaar op de Openluchtschool gezeten. Daarna is hij naar de Montessorischool gegaan. Ook Bart heeft op de Openluchtschool gezeten. Aangezien Bart en Herman ongeveer even oud zijn (geboren 1925)  hebben ze waarschijnlijk beiden in dezelfde klas gezeten en dus zou Bart ook op deze foto moeten staan. De foto is niet zo erg duidelijk en het lukte ons niet om Bart op de foto aan te wijzen.

Wat Herman en Bart nog meer gemeen hebben is de herinnering aan Samenwerking, de associatie van bouwlieden – blijkens de statuten voor notaris Knopper opgericht in 1926.

De vader van Herman (Dirk Klaasen) en de oom van Bart (Berent Noordewier) waren betrokken bij de oprichting. En ook het Soesterkwartier hebben ze gemeen, zij het dan dat Herman geboren is en gewoond heeft op het Anjerplein, op het hoekje van de Jasmijnstraat en Bart pas jaren later daar een tijd heeft gewoond. Toen Herman zo’n jaar of zes zeven was , is het gezin Klaasen van het Anjerplein verhuisd naar de Jozef Israëlstraat. (De huizen van die straat zijn getekend door architect Gerrit Adriaans, de vaste architect van Samenwerking.  Volgens Herman moeten de huizen in die straat de eerste huizen zijn,  die gebouwd zijn door Samenwerking. Dat moet dan begin jaren 30 zijn geweest […]

woensdag 20 februari                Stadsbreed gesprek hoogbouwvisie in de Observant – komt ook

Op woensdag 20 februari 2019 in stadscafé de Observant praten ambtenaren van de gemeente met bewoners, marktpartijen, belangengroeperingen en andere belanghebbenden over de inhoud van het plan. Met de opbrengst van deze gesprekken scherpt gemeente de concept visie aan. Een aangepast plan wordt vervolgens voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Opening en een korte toelichting op de inhoud van de hoogbouwvisie
20.10 uur: Het gesprek met u en andere geïnteresseerden over de visie aan verschillende tafels.
Ongeveer 21.45 uur: Afsluitende borrel.

donderdag 21 februari 19.00 uur  bijeenkomst meetjestad (De War –  Geldersestraat 6 – Amersfoort)

Eet mee: soep om 18:00 (wel van te voren aanmelden via nieuwsbrief@meetjestad.net, kosten: eigen bijdrage)

Oproep 

hulp gezocht voor onderhoud meetkastjes Mensen kunnen tijdens een workshop een meetkastje maken en meenemen om op te hangen en te beheren. Maar naast nieuwe batterijen doen ze het soms niet meer of moeten ze een nieuwe sensor. Ook heeft het project zelf meetkastjes opgehangen. Deze hebben ook onderhoud nodig. Veel van de kastjes die in de zomer van 2017 zijn opgehangen doen het nu niet meer. Daarom is er nu groot onderhoud nodig. Hiervoor zijn mensen nodig die willen helpen.

We hopen dat de groep meetstations dit wil oppakken en wil coördineren.

http://meetjestad.net/home/              

3 MAART EN 14 APRIl                                          

Eendje Buitenbeentje wordt een spannend muzikaal avontuur gebaseerd op Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saens. Delen van dit speelse stuk zijn gearrangeerd voor cello en twee zangeressen. Ons danseresje is het ‘vreemde eendje’ in de bijt. De andere personages in het verhaal zien haar als ‘anders’ omdat ze niet kan zingen (maar wel goed kan dansen). Haar zingende zusjes verstoten haar en dapper gaat Eendje Buitenbeentje de wijde wereld in. Met deze voorstelling maken kinderen kennis met muziek en dans en zingen ze ook zelf actief mee. En samen zingen wil iedereen!

3 MAART EN 14 APRIL: https://www.hollandopera.nl/voorstelling/300/eendje-buitenbeentje/#speellijst                              

de kunstcollectie van amersfoort

door Ron Jagers – 14 februari 2019

Amersfoort heeft een kunstcollectie. Maar wat doet de stad daarmee?

Lees meer >>

haikees 4

door Cees van Weerd –  11 februari 2019

De experts vonden ….

Lees meer >>

grimlach 17 armando hoort niet in wassenaar

door Arjeh Kalmann – 8 februari 2019

Amersfoorters, gaat allen onverwijld naar Wassenaar!

Naar off all places Wassenaar?

Ja, naar Wassenaar. Naar Museum Voorlinden. Vóór 10 maart!

Lees meer >>

 

Joke Sickmann

 ..

Hele bericht weergeven

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Concept hoogbouwvisie voor Amersfoort weergeven

Concept hoogbouwvisie voor Amersfoort