AGENDA

  • KOPPELTING IN DE WAR – MEET JE STAD
  • WESTELIJKE ONTSLUITING – laatste nieuws                   
  • GROEN IN AMERSFOORT
  • MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS 

Zaterdag 26 januari          Wijkmuseum St. Bonifaciusstraat 61 11.00 -16.00 uur

Ook kinderen van ’t Anker exposeerden in het Wijkmuseum

Expositie met werkstukken van kinderen van basisschool De Magneet (openbaar). Naast dit recente materiaal worden in de expositieruimte achter de museumwoning ook enkele klassieke kijkdozen en pop-up-boeken van oudere verzamelaars getoond. Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur gratis geopend. 

26/27 januari Komende weekend in de War

Meten en tellen van al die dingen die iets zeggen over de gezondheid van je eigen stad, dorp of buurt

Meetkoppel: een weekend vol activiteiten en inspiratie – zaterdag 26 en zondag 27 januari, 10:00-17:00 [De hele WAR]

In het weekend van 26 en 27 januari bruist het in De War van de workshops, lezingen, hackatons, demonstraties, brainstorms en andere gezelligheid. Wat de activiteiten met elkaar gemeen hebben: ze gaan over het meten en tellen van al die dingen die iets zeggen over de gezondheid van je eigen stad, dorp of buurt. Zaken als luchtkwaliteit, vogelstand, vleermuizenpopulatie, klimaatveranderingen en noem maar op.
Vrijetijdswetenschap is helemaal in. Overal in Nederland en de rest van de wereld meten ‘citizen scientists’ die dingen, die zij willen weten op een manier die ze vaak zelf ontwikkeld hebben. Op 26 en 27 januari komen ze samen in De War om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en anderen te inspireren. Kom jij ook?

Programma.

Op http://koppelting.org/en/meetkoppel19/lineup kun je zien wat er nu al allemaal op het programma staat. Activiteiten voor kinderen; een brainstorm over Meet-je-sloot; demonstraties over het werken met data; lezingen over o.a. het meten van hittestress, het gebruiken van open data, het lanceren van satellieten en de gevolgen van al dat vuurwerk dat met Oud en Nieuw de lucht ingaat.
Iedereen die zijn kennis wil delen, antwoorden zoekt op een vraagstuk of graag iets tijdens het weekend wil bouwen of ontwikkelen kan iets aan het programma van Meetkoppel toevoegen. In De War zijn alle voorzieningen aanwezig om met elkaar aan de slag te gaan. Maak jezelf en anderen wijzer, kom, doe mee en meld je aan via de website!

Een greep uit de vele activiteiten:

o    Kennismaken met Hypha – demonstratie – discussie – brainstorm – lezingen

Hypha’s core philosophy is about empowering communities by offering its members intuitive tools rather than learning curves, all while sticking to the ethical standards embedded in open source software. For this reason Hypha is not ‘packed with features’ but in stead focuses on features that will cater to the basic needs of a community and can be understood by average users of the web. In this philosophy every button that is used by 10% of a community but scares off 90% is a bug, rather than a feature.

o    Kinderactiviteiten – workshops op zaterdag en zondag (Iris Douma)

o    Citizen science and pollinator decline, zaterdagmiddag – lezing professor Jeroen van der

o    Meet je stad – lezingen en demonstraties

o    Bijvoorbeeld:  lezing: Bart van der Wolf – Fireworks in Zeist, preliminary air-quality observations/conclusions

Small Zeist zal  een presentatie geven over de voorlopige resultaten van de vuurwerk -metingen rond de jaarwisseling in Zeist.

o    Bijvoorbeeld:  RIVM, Marita of Hester – Gesprek verbinden burgerinitiatieven samen milieu meten

Hoe kunnen initiatieven van burgers die zelf milieu meten (bijvoorbeeld luchtkwaliteit),

onderling contact houden, weten van elkaars bestaan, ervaringen uitwisselen etc. 

http://koppelting.org/en/meetkoppel19/lineup 

Westelijke Ontsluiting, wat is dat ook alweer 

Stand van zaken volgens de Stad Amersfoort: https://destadamersfoort.nl/lokaal/rondweg-blijft-omstreden-539860?utm_source=DMdelivery&utm_medium=email&utm_content=Rondweg%20blijft%20omstreden%20%7C%20Image&utm_campaign=Nieuwsbrief%20DeStadAmersfoort.nl%20%282019-01-23%2012%3A03%29 

 Zie het rechtstreekse verslag van Amersfoort Gezien  

https://www.youtube.com/watch?v=K-WIc_K193U

 missie

  • Tegengaan van onverantwoorde ingrepen in het groen van Amersfoort, te beginnen met het voorkomen van de kap van 3500 bomen voor de zogenaamde ‘Westelijke Ontsluiting’.
  • Stimuleren van een groen Amersfoort als goed leefgebied voor mensen, dieren en planten.
  • Bevorderen van een politiek klimaat waarin slimme, duurzame oplossingen het gaan winnen van ouderwetse geld- en groenverspillende projecten.

masterplan wagenwerkplaats   zie het visiedocument gebruikersvereniging in de bijlage 

  BINNENKORT OPENBARE DISCUSSIE OVER MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS – VOOR MEER INFORMATIE, ZIE https://www.soesterkwartier.info/masterplan-wagenwerkplaats-aangepast

            , Joke Sickmann

  Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Bodemprocedure Westelijke Ontsluiting weergeven

Bodemprocedure Westelijke Ontsluiting