Deze week zijn er in de Stadsbron enkele artikelen gepubliceerd die betrekking hebben op het gebied tussen Spoor en Eem.                                                                                                          

groen in de wijk

Over de geschiedenis van het Plantsoen in het Soesterkwartier, en die van zijn opvolger: de Groengordel

Vraag eens aan een Soesterkwartierder of hij iets zou willen vertellen over de geschiedenis van het Plantsoen.  De kans is groot dat je dan een bijzonder verhaal krijgt voorgeschoteld. Dat het gebied zoals we dat nu kennen als ‘de Groengordel’ indertijd als Plantsoen is aangelegd. Dat het in de jaren ’30 een project was van de werkverschaffing. Als je werkeloos was, kon je je aanmelden en met behoud van je vroegere loon meewerken bij de aanleg van het Plantsoen. Dat op diezelfde manier ook de Bosvijver op Birkhoven tot stand is gebracht. Soesterkwartierders weten zich nog heel goed te herinneren dat het Plantsoen zo mooi was.

Lees meer >>

Naschrift……

Dit artikel (groen in de wijk) eindigt als volgt:

Toekomst van de Groengordel – een ommetje om het Soesterkwartier?

Gelukkig is de betrokkenheid in het Soesterkwartier bij het Groen van de wijk door de jaren heen vrij groot. Regelmatig is er overleg geweest met de gemeente over nieuwe mogelijkheden. In de beleidsvisie Groen-Blauwe structuur van 2004 staan enkele opmerkingen die hoop gaven dat het toch nog eens goed gaat komen  met het beperkte groen in de wijk. In deze beleidsvisie wordt namelijk gezegd dat er op langere termijn herinrichting wordt voorzien.  “Deze groengordel is in de loop der jaren steeds meer belegd met sportvelden, volkstuinen en andere niet voor iedereen toegankelijke functies. Hierdoor zijn er nauwelijks mogelijkheden om te wandelen en kan men alleen langs het gebied fietsen. Er zijn kansen om de natuurwaarden van de Groengordel te verbeteren, wellicht ook door een betere aansluiting op de Heuvelrug.  De Groengordel Soesterkwartier zou ook een functie kunnen vervullen voor het centraal Stadsgebied-Noord, dat nu in ontwikkeling is; dit zou meegenomen moeten worden bij een toekomstige herinrichting van de groengordel.” In 2007 werd er door gemeente en bewoners samen een grote schouw van de Groengordel georganiseerd dit initiatief mondde uit in het Beheerplan Groengordel 2010-2020 uit. In hetzelfde jaar 2009 werd er door de PvdA een initiatiefplan aan de raad voorgelegd waarbij voorgesteld werd om te kijken naar de mogelijkheden  om  “een groene gordel om de wijk Soesterkwartier aan te leggen door de koppeling van de huidige groengordel langs de Amsterdamsestraatweg met de ontwikkelingen op het Groene Spoor op de Wagenwerkplaats”. Dit voorstel is toen nog even teruggegeven, met het verzoek van de Raad aan de PvdA om hier later nog eens op terug te komen. Ach ja, wie weet.

en oproep

Bent u omwonende van de Groengordel, en/of vindt u ook dat de Groengordel opnieuw een facelift verdient?  De jonge werkgroep Soesterkwartier Fysiek wil er iets aan doen. U kunt zich aanmelden via j.sickmann@planet.nl, dan ontvangt u nader bericht.

bouwen op de mooiste plek van amersfoort is minder makkelijk dan je denkt.

Lees meer >>   Dit artikel gaat over de bouwactiviteiten aan de Eem               

        donderdag 6 december   14.00-16.00 uur Winterkriebels  Grand Café Birkhoven      Soesterweg 533

zaterdag   8 december     11.00-16.00 uur Wijkmuseum Soesterkwartier – St. Bonifaciusstraat 61

Om 12.00 uur opening 2e expositie van kijkdozen en pop-up boeken –  basisschool ’t  Anker

‘Kijkdozen en pop-up-boeken’ vormen het onderwerp van een expositie met werkstukken die door leerlingen van de drie basisscholen in het Soesterkwartier zijn vervaardigd. In het tweede deel van deze tentoonstelling staat basisschool ’t Anker (protestants-christelijk) centraal. Deze expositie wordt op zaterdag 8 december om 12.00 uur officieel geopend en is daarna tot en met zaterdag 5 januari 2019 in de Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort te zien. Met dit project zijn de kinderen de afgelopen weken bezig geweest.

Op zaterdag 12 januari volgt de derde expositie met werkstukken van kinderen van basisschool De Magneet (openbaar). Naast dit recente materiaal worden in de expositieruimte achter de museumwoning ook enkele klassieke kijkdozen en pop-up-boeken van oudere verzamelaars getoond. Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur gratis geopend. In de kerstvakantie zijn op woensdagen extra openingen. Ter herinnering ontvangen de deelnemende en bezoekende kinderen kleurrijke toegangsbewijzen.

maandag   10 december  Bijeenkomst bezwaarmakers kapvergunning Westelijke ontsluiting

Deze hoorzitting vindt plaats:

  • op maandag 10 december
  • van 16.15-17.30
  • in het gemeentehuis.

Individuele bezwaarmakers is verzocht om een statement voor te bereiden van max. 1 minuut

(vanuit het principe dat iedere bezwaarmaker van zich zou moeten laten horen én gezien de beperkt beschikbare tijd per bezwaarmaker). 

dinsdag  11 december     Besloten raadsbijeenkomst Westelijke ontsluiting – meer informatie:

https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466409/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2011-12-2018

Winterkwartier op de Wagenwerkplaats 29 en 30 december

Het thema dit jaar is ‘Glow in the dark’ . Voor Winterkwartier zijn er weer vrijwilligers nodig. Alle helpende handjes, oplettende ogen en creatieve ideeën voor korte of lange duur zijn welkom. Meer info en aanmelden via deze pagina:  http://wagenwerkplaats.eu/vrijwilligers-gezocht-voor-winterkwartier-2019/

                Nieuw bodemonderzoek op de Wagenwerkplaats is begonnen

http://wagenwerkplaats.eu/nieuw-bodemonderzoek-voor-bouw-soesterhof-begonnen/

       Joke Sickmann 

 

DE LAATSTE BERICHTEN OP DE STADSBRON   www.destadsbron.nl