Gisteravond heeft Marco van Vulpen, directeur van de museumkoepel Amersfoort in C, het onderzoeksrapport ‘Cultuurkaart Amersfoort’ officieel overhandigd aan Cultuurwethouder Pim van den Berg. Met ‘Cultuurkaart Amersfoort ‘ is het belang van cultuur voor de aantrekkingskracht van de stad in kaart gebracht. Eén van de conclusies uit het rapport is: Amersfoort laat kansen liggen.
Cultuur speelt een prominente rol in de concurrentiepositie van een stad. Steden met een groot en gevarieerd aanbod aan cultuur zijn over het algemeen ook populaire woonsteden. Dit is een belangrijk gegeven nu de woningmarkt zich landelijk verruimt. Het culturele aanbod in een stad is over het algemeen een van de belangrijkste pijlers onder de aantrekkingskracht van de stad. Dat culturele aanbod houdt in Amersfoort niet over, in vergelijking met steden van gelijke omvang. Een verdere afname van het culturele aanbod zal de aantrekkingskracht van de stad ondermijnen, zo stelt het rapport.

Het onderzoek ‘Cultuurkaart Amersfoort’ is uitgevoerd op initiatief van de grote Amersfoortse culturele instellingen en mede mogelijk gemaakt door de gemeente en de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB). Het onderzoek werd uitgevoerd door van Atlas voor gemeenten.

Gerard Marlet, directeur van Atlas voor gemeenten komt ‘Cultuurkaart Amersfoort’ op 8 november toelichten in kunsthal KAdE tijdens de Benefactorsavond van de Amersfoortse musea. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die de musea een warm hart toedragen en meer willen weten van de mogelijkheden van het Benefactorschap en de fiscale voordelen van de Geefwet. Met het vinden van Benefactors hoopt Amersfoort in C de kwaliteit van het museale aanbod onverminderd op een hoog niveau te kunnen houden en zo ook mede bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van Amersfoort. Geïnteresseerden in de Benefactorsavond kunnen zich aanmelden bij Henriëtte Jongejan, Amersfoort in C: 033-4603080 / h.jongejan@amersfoort-in-c.nl.

Bron: de Weekkrant