102135066Op 8 oktober as. is er in de Observant weer een ” Amersfoort aangenaam”: een mogelijkheid voor allerlei clubs om zich te presenteren van nieuwe inwoners van de stad.
Wij (st. Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid) zijn daar een paar keer geweest om onze activiteiten te promoten, maar er zijn natuurlijk relatief weinig mensen uit ons deel van de stad daar op bezoek, dus is onze aanwezigheid voor relatief weinig mensen relevant. Wij willen ons graag presenteren maar vinden de tijdsinvestering om een eigen tafel te bemensen daarom wat groot. Dat zal misschien voor meer wijken gelden.
De mensen van Bewoners033 staan ook op Amersfoort Aangenaam, en hebben aangeboden om ‘uitgiftepunt’ te zijn voor info van de verschillende wijken. Geen hele pakketten, maar een flyer per bewonersorganisatie met bijvoorbeeld algemene info en nuttige (www-)adressen bijvoorbeeld. Mooi toch?
Wij gaan overigens deze keer zelf ook assisteren, en misschien kan de volgende keer iemand anders, dat is wel zo aardig. Want het is een mooie gelegenheid om ons als bewoners/wijken te presenteren via het platform dat Bewoners033 ons biedt.
Neem even contact met mij op als je mee wilt doen, dan kijken we samen hoe we de info op 8-10 bij in de Observant krijgen.

Hartelijke groet,
Annemarie de Bruijn
Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid (BAZ)