master (17)Het WBT (Wijkbewonersteam) Soesterkwartier en de Vereniging Duuzaam Soesterkwartier organiseren samen op woensdag 24 juni  een grote algemene  Wijktafel Wagenwerkplaats.  Bewoners van het Soesterkwartier, gebruikers van de Wagenwerkplaats, maar ook de buren van de Wagenwerkplaats die aan de Barchman Wuytierslaan en omgeving wonen (dus aan de andere kant van het spoor) zijn uitgenodigd.  De thema’s van deze Wijktafel zijn: (a) Hoe staat het in onze buurt met de veiligheid vanwege het spoor; (b) Het verslag van de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats 2015-2050  die onlangs op initiatief van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is opgesteld. De Wijktafel wordt gehouden op de Wagenwerkplaats in de Verkeerstuin van 20.00 tot circa 22.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 

DSC_56928 Sporen voor lokaal innoveren en samenwerken

Eind vorig jaar heeft de werkgroep Woonwerkplaats van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier  bewoners van Amersfoort,  gebruikers en buren van de Wagenwerkplaats, maar ook toekomstige bewoners,  deskundigen, en ambtenaren van het stadhuis uitgenodigd mee te denken over de toekomstige ontwikkeling van dit unieke gebied.  Daarmee is voortgebouwd op wat in de afgelopen jaren op de Wagenwerkplaats in gang is gezet. Tijdens deze Duurzaamheidsdagen2.0 zijn de gedachten en nieuwe inzichten over een duurzame ontwikkeling van dit gebied met elkaar besproken en op papier vastgelegd. Op 24 juni wordt het resultaat op de Wagenwerkplaats gepresenteerd en met alle betrokkenen en geïnteresseerden uitgewisseld. Vervolgens  zal de visie op een latere datum aan het college en de gemeenteraad officieel worden aangeboden. Het doel is dat de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats ook de drager wordt van het nieuwe bestemmingsplan Wagenwerkplaats dat volgend jaar wordt opgesteld.