Coda Ptb (33)Zoals al vermeld op de website hier, was er 5 januari 2015 te generale repetitie in de Speeltuin Soesterkwartier. En zoals beloofd werd  de presentatie van het Nieuwjaarsconcert een geweldige spektakel uitvoering.

Door de bewonerscommissie van wooncomplex Puntenburg, werd dit jaar het muziekgezelschap CODA gecontracteerd voor de Nieuwjaarsreceptie in de Vijverzaal. Tussen 19.00 en 20.00 uur was er gelegenheid voor de bewoners van Puntenburg en/of daar buiten, de beste wensen te delen met anderen. Koffie met oliebollen werd aan de bezoekers verstrekt en de zaal vulde zich toch al met zo,n 80 bezoekers. Al vroeg werd een plekje in de zaal gezocht om niet te hoeven missen van het aanstaande concert.

Mani, nu eens zonder muts vertelde in het kort.”Zoals je gisteren zag, heeft Coda als thuisbasis de Speeltuin Soesterkwartier. De repetitieavonden zijn altijd op de maandagavond. Daar ik nu in dit wooncomplex woon, ben ik  toegetreden tot de bewonerscommissie. In het logo van de Speeltuinvereniging staat “In donkere tijden gebouwd, voor de jeugd, door de jeugd”. Nu bij het 90 jarig bestaan van de Speeltuin hebben we zaken eens omgedraaid en geeft de jeugd iets terug voor de ouderen. Coda heeft hier op ingespeeld door dit concert aan te bieden.”

Coda Ptb (37)Inmiddels waren de dames en heren van het gezelschap aangekomen. Het balkon boven de Vijverzaal werd even gebruikt voor het uitpakken van de diverse instrumenten.  De jarige mevrouw Viviê  nestelde zich gemoedelijk op het balkon. Later die avond zou er een hulde aan haar worden gebracht.

Maar alras naderde de klok van 20.00 uur en de dirigent van Coda is er een met een goed werkend horloge. Dus werd er een aanvang gemaakt met het concert. Niet dat eerst Mani, namens de bewonerscommissie Puntenburg het opening’s woord had gevoerd uit naam van de voorzitter Gert Wolf.

Ook van de zijde van de Spreekstalmeester van Coda, Vincent Viviè werd een ieder hartelijk welkom geheten. Het programma wat was samengesteld bevatte maar liefst 16 nummers in uiteenlopende varianten. Het openingsnummer,”A.New Music Adventure” had een extra dimensie omdat dit geschreven en gecomponeerd was door Ton Schimmel. En laat die nu net een van de muziekanten zijn in het orkest van Coda.

Tussen de nummers door kon het publiek  de uitleg van Vincent over de te spelen muziek, wel waarderen. Bij velen riep dit herinneringen op naar vervlogen tijden. Zoal het tweede nummer “Aux Champs-Elysè.

Coda Ptb (138)Het derde gespeelde nummer is een speciaal nummer, genaamd Leningrad van Billy Joël. Alhoewel dit gisteren tijdens de generale repetitie al bekend werd gemaakt is dit toen vanwege de private kant niet gepubliceerd. Daar er publiciteit aan is gegeven kan worden gemeld, dat dit nummer speciaal gespeeld werd vanwege het die dag overlijden van Mevrouw C. van der Last-Van Ede, vrouw van erevoorzitter De heer P. van der Last. Het laat zich raden dat dit muziekstuk met enige “verve”werd gespeeld.

Beyond the Sea was de volgende keuze. Een prachtig muziekstuk van C.trenet gevolgd door weer de vrolijke noten van Charming Charley, waar vooral de drummer aan de bak moest. Na Spooky’s Day nam Vincent het publiek weer even mee naar de Zuidkust van Frankrijk, de zon, wijn en Franse Politie in de uitvoering van Le Gendarme de Saint Tropez. Het publiek herkende dit muziek stuk direct en menige armen werden even ingehaakt om weg te deinen in de klanken van de muziek.

De dirigent Henk van de Berg, sprak hierna nog over de verscheidenheid van de gespeelde muziek. Mars muziek, afgewisseld met klassieke gedeelten, maar ook de Jazz en andere muziekstromen werden door Coda gespeeld. Om voor de pauze af te sluiten met de Salute tot Louis Amstromg.

Coda Ptb (149)De dienstmededeling die hierbij door Vincent werd gesproken, was dat zijn moeder, gezeten boven op de galerij dus jarig was. Hetgeen een spontaan “lang zal ze leven”van het orkest tot gevolg had. Of de opmerking, dat het eerste rondje voor de hele zaal van de jarige was, is uitgevoerd, is niet bekend geworden.

De pauze werd een erg gezellig geheel, drankjes werden besteld en een ieder was in gesprek met elkaar.

Na de pauze zette het orkest er eens echt de sokken in. De Rocktour werd ingezet, afwisselend met Jazz, Boogie woogie , Hollandse muziek en niet te vergeten het bekende Chattanooga Choo Choo.

De trombones kregen het ook zwaar te verduren met de voor hen bestemde muzieknummers om weer over te gaan naar The Blues muziek.

Het geheel werd afgesloten met het nummer Zeebrugge van Peter Summer, maar gearrangeerd door de “huis”componist Ton Schimmel.

Coda Ptb (29)Voorwaar een zeer afwisselende keuze van muziek, wat goed laat zien waartoe muziekgezelschap Coda instaat is.

Het bleef lang onrustig in de Vijverzaal, maar wel met een geweldige sfeer en gezelligheid.

Met dank aan de Speeltuin Soesterkwartier, de bewonerscommissie Puntenburg, Birkhoven Zorggoed en last but not least Muziekgezelschap CODA.

Verlag en foto’s Karel van Rooy

Fotoreportage.