Armoede komt veel voor in het Soesterkwartier. Het is een taboe en kan mensen ongewenst in een isolement duwen. Daarom helpen we elkaar hierbij een handje. Passende werkgelegenheid en ondernemerschap kunnen armoede voorkomen en participatie bevorderen.

Minder financiële zorgen

Eén op de vijf bezoekers van de Voedselbank komt uit de wijk. Ondanks de aantrekkende economie, kampen relatief veel mensen met werkloosheid. Armoede is een taboe en gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals (chronische) gezondheidsproblemen. Ook kan armoede mensen ongewenst in een isolement duwen.

Daarom is het belangrijk dat we als wijk oog hebben voor deze zorgen en we elkaar een handje helpen. Dat kan soms verrassend praktisch en eenvoudig, bijvoorbeeld door te delen in de oogst van de volkstuin, het organiseren van een kledingruil, en het wijzen op voorzieningen waar je recht op hebt zoals het mantelzorgcompliment.

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor dit onderwerp. Een goed advies van sociaaljuridische dienstverlener (die laagdrempelig benaderbaar in de buurt) en een slimme training over het omgaan met geld kan hierbij helpen. Ook kan de kracht van toegankelijke wijkinformatie worden benut om informatie hierover te verspreiden.

De Voedsel- en kledingbank welke haar huisvesting op de Isselt heeft, kent een onevenredig hoog bezoek vanuit het Soesterkwartier. Vanuit het Buurtnetwerk verkennen we effectieve vormen van samenwerking.

Kinderen omarmen we in het bijzonder als het gaat over armoede. We gunnen hen een steuntje in de rug om gelijke kansen te krijgen als iedereen. Als er in hun gezin geen mogelijkheden zijn voor een uitstapje of een vakantie, maken we leuke activiteiten in eigen buurt beter toegankelijk.

Werkgelegenheid

Als arbeiderswijk is het Soesterkwartier gevoelig voor schommelingen in de economie. Dit vertaalt zich in het verdwijnen van werkgelegenheid en (daaraan gekoppeld) armoede. De economie van de wijk kan sterker worden door met elkaar oog te hebben voor onderlinge dienstverlening. Daarmee houden we de koopkracht niet alleen in de wijk, maar leren we elkaar ook beter kennen en waarderen.

Aan de andere kant is er een toenemende vraag naar vrijwilligerswerk, door het wegvallen van voorzieningen zoals openbaar vervoer. Deze vorm van onbetaalde werkgelegenheid willen we als wijk stimuleren, ten gunste van de saamhorigheid in de buurt.