Samen dingen doen in eigen buurt, daar gaat het om. Met elkaar zorgen we voor een prettig klimaat waarin het voor iedereen mogelijk en aantrekkelijk is om mee te doen, met toegankelijke en laagdrempelige activiteiten.

 • We koesteren het rijke verenigingsleven in de wijk, waar veel bewoners gebruik van maken, meedoen, onderlinge verbindingen aangaan, en waarbij ook velen betrokken zijn als bestuurder en/of vrijwilliger.
 • Buren zijn we allemaal, of je wilt of niet. Je kunt ervoor kiezen om een goede buur te zijn. Zo gunnen we onze mantelzorgers wat lucht door nabuurschap te promoten in eigen straat, door oog te hebben voor de ander. We gaan het contact aan met onze buren. We blazen nieuw leven in de campagne “degoeieburen.nl” om elkaar te inspireren op praktische vormen van “samen dingen doen in eigen buurt”.
 • Samen grote en ideële doelen nastreven dat schept ook saamhorigheid, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid. We zetten projecten op om samen schone en betaalbare energie op te wekken. We koesteren het CPO project “Soesterhof” waar toekomstige bewoners hun eigen droombuurt opbouwen.
 • We juichen het toe als mensen gezamenlijk in beweging komen voor een mooiere, sterkere, groenere en duurzamere buurt, zoals bij door de werkgroepen “Soesterkwartier Schoon”, “Werkgroep Szaai en Groen”, “Het Groene Spoor” en bij actie Steenbreek.
 • We blazen straatfeesten en buurtetentjes nieuw leven in, we zetten onze deuren wijd open voor het stedelijke evenement ’Sofie aan Tafel’. Ook de ingezette koers met een wijkgerichte viering van de landelijke Burendag zetten we voort.
 • We onderkennen de kracht van culturele creativiteit als samenbindende activiteiten, bijvoorbeeld door vanuit de wijk actief aan te sluiten bij stedelijke evenementen zoals ‘Gluren bij de Buren’ en ‘Struinen in de Tuinen’;
 • De zomerbraderie op de Noordewierweg brengen we na een jaar afwezigheid weer nieuw leven in. De laatste jaren is de braderie bekend geworden als de “SK Zomerparade”. Volwassenen, kinderen, middenstanders en andere bedrijven, instanties en verenigingen ontmoeten elkaar met kraampjes, muziek, een proeverij en manifestaties om zo het leven in het Soesterkwartier te vieren.
 • We juichen de ingezette koers toe van de kerken om geloofsgemeenschappen te verbinden in de wijk, zoals tijdens de manifestatie ‘Proef het geloof in het Soesterkwartier’;
 • We beseffen ook de kracht van ontmoetingen op de schoolpleinen van onze basisscholen in de wijk. Niet alleen kinderen sluiten daar vriendschappen, ook hun ouders gaan verbindingen aan.
 • Sommige delen van de wijk kennen geen natuurlijke saamhorigheid, bijvoorbeeld Vreeland, waar veel doorstroming is. We betrekken Vreeland in onze plannen.
 • Nieuwe wijkbewoners, of ze nu uit Nederland of andere landen komen, heten we hartelijk welkom in de wijk. De werkgroep “Welkom in de wijk” geven we alle ruimte om dit te realiseren.
 • We maken ongewenst gedrag bespreekbaar. Veel mensen ervaren een drempel om een buurtgenoot aan te spreken op zijn of haar gedrag, bijvoorbeeld bij grof taalgebruik, hard rijden, verspreiden van zwerfafval of bij poep op de stoep.