Op het praktische vlak wordt de wijkgemeenschap steeds belangrijker. De samenleving is complex. Met elkaar vinden we de weg en lossen we praktische vragen op. We vinden een balans in burenhulp, de inzet van vrijwilligers en ondersteuning van een professional.

Praktische ondersteuning

Vraag en aanbod vinden elkaar door persoonlijke contacten, en de inzet van bijvoorbeeld de burenhulpdienst “Heb je even voor mij”, het Wijkleerbedrijf Soesterkwartier, de werkgroep ‘Zorg om mensen’, de Sociale Gasten, en het Repaircafé. Ook laten we ons ondersteunen door de vrijwilligersvacaturebank van Indebuurt033 voor het vinden van vrijwilligers voor praktische ondersteuning.

Ook voor 2020 ambiëren we dat bewoners de weg naar de informatiewinkel van Indebuurt033 goed vinden met vragen over het vinden van de weg op de sociale kaart van de wijkhet vinden van vrijwilligerswerk, vragen omtrent zorg, wonen, geld, werk, juridische vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een geschil met de werkgever;
  • een geschil met een woningbouwvereniging;
  • een consumentenkoopvraag;
  • het schrijven van een bezwaarschrift;
  • het uitleggen van ingewikkelde brieven;
  • het invullen van formulieren (inclusief het belastingformulier);
  • vragen bij echtscheiding.

Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers omarmen we in het bijzonder in onze wijk. Zij vervullen een onmisbare rol bij de verzorging van hun naasten, vaak nauwelijks zichtbaar voor de buitenwereld. Zij hebben het niet alleen in praktische zin zwaar om bijvoorbeeld naast hun baan of opleiding zorg te verlenen, ook emotioneel is het geen kleinigheid je geliefde, ouder of familielid in een afhankelijke positie te zien.

In het Soesterkwartier maken we dit onderwerp bespreekbaar, zodat mantelzorgers beter worden gezien en begrepen, zowel bij de professional als bij wijkgenoten. Zij weten waar ze hulp en steun kunnen vragen en kunnen rekenen op passende, laagdrempelige en praktische ondersteuning, bijvoorbeeld vervangende zorg.