In een vitale wijk hebben we oog voor onze persoonlijke gezondheid: Goede en gezonde voeding en een aanstekelijk klimaat om te bewegen. Sport verbindt mensen met elkaar. Daarom stimuleren we inwoners om in beweging te komen, met name in groepsverband.

Soesterkwartier gaat in 2020 aan de gang met de Gezonde Wijkaanpak. Samen met de GGD (regio Utrecht), professionals en wijkbewoners zal gewerkt worden aan speerpunten gezondheid. Voor buurtinitiatieven die gezondheid en gezond gedrag stimuleren zal extra subsidie beschikbaar zijn.

Persoonlijke gezondheid

In een vitale wijk, hebben we oog voor onze persoonlijke gezondheid. Ook hier hanteren we de slogan “Voorkomen is beter dan genezen”.

Voorkomen: We hebben oog voor goede en gezonde voeding, ook voor kinderen. De SRO campagne “Be Slim” en het jaarlijkse festival “Wat, is dat patat”, sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen. We genieten van het groen rondom de wijk, zoals het Groene Spoor ten zuiden, Birkhoven/ Bokkeduinen ten oosten en de groengordel ten noorden van de wijk (met onder anderen de volkstuinen, de Dahliatuin, de Vlindertuin) waar volop ruimte is voor gezamenlijke beleving.

Genezen/ omgaan met de ziekte: We informeren en ondersteunen elkaar bij het omgaan met de ongemakken van het leven, zoals dementie, hersenletsel, psychiatrisch ongemak, ADHD, autisme, enzovoorts. Ook hebben we oog voor het vergroten van kennis en inzicht over ziektebeelden van de omgeving, als eerste stap om (over)last te beperken.

Beweging en sport

Sport is niet alleen gezond, het verbindt mensen met elkaar. Daarom stimuleren we elkaar als wijk om in beweging te komen, met name in groepsverband. We hebben hierbij oog voor iedereen, jong en oud.

  • We werken aan een aanstekelijk klimaat om te bewegen. In navolging van andere wijken werken we aan een beweegrondje in het Soesterkwartier, ter stimulatie van het (samen) wandelen en joggen in de wijk.
  • We gaan de verbinding aan met de regionaal georiënteerde sportverenigingen op sportpark Birkhoven/ Bokkeduinen om de daar beoefende sporten beter toegankelijk te maken voor het Soesterkwartier.
  • Wat zou het mooi zijn als er een buurt sport toernooi wordt georganiseerd, waarbij veel mensen het plezier van het samen sporten ontdekken!