Eenzaamheid en sociaal isolement zijn weerbarstig problemen. Als wijk berusten we daar niet in en willen eenzaamheid nog meer tegengaan. Als buurtnetwerk trekken we samen op bij het bevorderen van gezonde relaties in de buurten en straten, waardoor we uiteindelijk meer oog voor geïsoleerde buurtgenoten krijgen.

Wat kunnen we als buren betekenen met het geven van aandacht? Hoe signaleren we het schrijnende leed achter de voordeur van onze buurtgenoten? We willen als wijkbewoners beter zichtbaar en toegankelijk zijn naar onze eenzame buurtgenoten. We ontdekken met elkaar wanneer (en wanneer niet) je als buur een wenselijke rol kunt vervullen. Niet elke vorm van eenzaamheid is immers hetzelfde! Met de initiatiefnemers van ontmoetingsplekken (zoals de buurtkamers, buurthuizen, wijkmuseum en jongerencentra) ontdekken we hoe open deuren kunnen bijdragen aan een antwoord op sociaal isolement.

Veel senioren uit de wijk zijn (en voelen zich) geïsoleerd in de bolwerken van de Puntenburg, de Plataan en Birkhoven. We zetten ons in om hen meer te betrekken in het maatschappelijk leven in de wijk. We dragen het initiatief “De Eetlijn” met elkaar een warm hart toe, waarbij iedere dag mensen op diverse locaties op de Noordewierweg elkaar laagdrempelig aan tafel kunnen ontmoeten.

Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend probleem. We geven initiatieven met als doel hen meer met elkaar fysiek in contact te brengen alle ruimte. Voorbeelden zijn sportieve activiteiten, gaming, en het creëren van laagdrempelige pleisterplaatsen waar zij hun verhaal ook kwijt kunnen.

Kwetsbare bewoners (zoals hen met een klein netwerk, een licht verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond) die moeite hebben om mee te doen, bieden we een veilige plek voor ontmoeting om zich te ontplooien en te uiten. Deelnemers aan deze WEP (“Wijk en Participatie”) groepen leren zo contact te maken met wijkgenoten, een netwerk op te bouwen en een steentje bij te dragen in de wijk.