Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Indebuurt033 organiseert in samenwerking met Art.1 Midden Nederland een themabijeenkomst voor mantelzorgers .

Art.1 MN is het expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken in de provincie Utrecht. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

Mensen met een beperking willen én mogen op dezelfde wijze aan de samenleving deelnemen als mensen zonder beperking. Toch wordt dit niet altijd zo ervaren. Ook de mantelzorger kan hiermee geconfronteerd worden in zijn of haar rol als verzorger. Waaraan moet bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, ov-bedrijf of supermarktmanager zich houden als het gaat om gelijke behandeling voor mensen met een beperking/chronische ziekte?

Tijdens de presentatie wordt u geïnformeerd over:

  • Begrijpen op welke terreinen de wet bescherming biedt.
  • Weten op welke wijze men de bescherming kan inroepen.
  • Weten welke verplichtingen organisaties hebben t.o.v. mensen met een beperking.
  • Inzicht krijgen in de mogelijkheden die er zijn bij ervaringen van ongelijke behandeling.

Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van praktijkcasussen ingegaan op de rechten van mensen met een beperking. Eigen inbreng tijdens de training wordt op prijs gesteld.

Tot slot zal een maatschappelijk dienstverlener van Indebuurt033 informatie geven over onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Datum:      woensdagavond 30 januari

Tijdstip :    19.30 uur tot 21.30 uur ( inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie :    Drentse straat 14 (parkeren in omgeving Dollardstraat)

Kosten :    gratis

 

Aanmelden via mantelzorgers@indebuurt033 of telefonisch Heleen Vonk 06-4255 5709 of Sytske Stoop 06-53588846

Deel dit verhaal, kies je platform!