LeeskringHoewel leeskringen soms als ouderwets worden bestempeld, zijn de leeskringen en leeskringkoffers van de Bibliotheek Eemland (i.s.m. Senia Literair) nog altijd ongekend populair. Volgens Marjolein van Herten, docent letterkunde aan de Open Universiteit, is dat niet vreemd. In haar onlangs verschenen proefschrift schrijft ze: “Hedendaagse leesclubs zijn intelligent, actueel en populair.”

Marjolein van Herten komt in haar proefschrift Learning communities, informal learning and the humanities tot de conclusie dat leesclubs “moderne verenigingen zijn waarbij literaire onderwerpen stevig bediscussieerd worden en de sociale betrokkenheid tussen de leden groot is”.

De Bibliotheek Eemland organiseert samen met stichting Senia Literair regelmatig informatiebijeenkomsten om nieuwe leeskringen op te richten. Ondertussen zijn er in de regio Eemland ruim zestig leeskringen die onder Senia vallen. Deze leeskringen bestaan uit zes tot acht personen die vijf tot zeven boeken per jaar lezen. Elk seizoen kunnen zij kiezen uit een uitgebreide literatuurlijst. Op de lijst staat eigentijdse literatuur die goed toegankelijk is voor een breed publiek.

De Bibliotheek Eemland faciliteert de leeskringen door hen zogeheten leeskringkoffers aan te bieden. In de leeskringkoffers zitten acht dezelfde boeken met achtergrondinformatie over het boek en de auteur. Daarnaast zitten er vragen en gespreksthema’s in waardoor de besprekingen zinvol kunnen zijn.

Door lid te zijn van een leeskring verdiepen en verbreden leden niet alleen hun kennis, maar lidmaatschap leidt vaak ook tot langdurige vriendschappen. Bovendien vormen de bijeenkomsten vaak een stok achter de deur om een boek op tijd uit te lezen.