Een uniek leerstage concept

WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier opent op woensdag 26 juni l haar deuren en wordt officieel geopend door Bert Lubbinge, wethouder zorg en welzijn van de gemeente Amersfoort.

Om schooluitval te voorkomen en instroom in een baan te verhogen, hebben Amersfoortse zorg- en welzijnsorganisaties, samen met een aantal onderwijsinstellingen, het WijkLeerbedrijf Amersfoort opgezet. Stagiaires doen door leren en werken in de wijk, werkervaring op die aansluit bij hun opleiding in zorg en welzijn, en worden hierbij begeleid vanuit en door het WijkLeerbedrijf.

De aangesloten organisaties zijn: Birkhoven Zorggoed, Calibris, Ravelijn, Gemeente Amersfoort, en de MBO- en VMBO onderwijsinstellingen: Gezondheidszorg College, MBO Amersfoort, Vakcollege Amersfoort en Prisma College.

De stagiairs bieden professionele hulp en zijn afkomstig van bovengenoemde MBO- en VMBO instellingen en volgen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, AKA, Zorghulp en VMBO. Zij worden begeleid door ervaren beroepskrachten en helpen (oudere) mensen in de wijk bij allerlei hand- en spandiensten. Bij klusjes die mensen zelf niet meer kunnen doen en waarvoor ze geen thuiszorgindicatie krijgen. De stagiaires komen bij de ouderen thuis om te helpen, maar ze helpen ook bij activiteiten in de wijk, zoals in buurthuizen en zorgcentra, bij sport- en spelactiviteiten en in de kinderopvang. Enkele voorbeelden van hulp: boodschappen doen, begeleiden naar activiteiten en/of bezoek aan arts, een wandeling met de klant, verzorgen van eenvoudige huishoudelijke taken, (helpen) bij bereiden van maaltijden e.d.

De afgelopen maanden zijn de eerste studenten begonnen met hun stage. In januari van dit jaar startte de eerste groep van acht studenten. Inmiddels hebben we dit aantal verdubbeld naar zestien! De studenten lopen in totaal 13 weken stage. In deze korte tijd hebben we gezien, dat het WijkLeerbedrijf werkt.

In het Soesterkwartier leggen we verbindingen en sluiten formele en informele organisaties zich aan. De komst van het WijkLeerbedrijf verspreidt zich daarmee spontaan door de wijk!