NoordewierwegHet verwerpen van de bezwaren tegen de verleende woonbestemming van het DA pand aan de Noordewierweg is een feit en bekend gemaakt. De discussie voorafgaand aan het definitieve toestemmingsbesluit laaide hoog op.  Van de zijde van de politieke partijen  waren de meningen verdeeld. Edoch 1 partij meende nog licht in de donkere winkels te zien . Doordat het DA besluit niet meer teruggedraaid zal worden, zijn er mogelijk ook andere “winkelpand eigenaren” die tot een wijzigingsbesluit willen komen van de winkelbestemming.

Om weer licht te krijgen in het winkelgebied, is er op 15 maart 2016, op verzoek van het CDA een inspreek mogelijkheid, in “de RONDE”, Stadhuis, aanvang 19.00 uur.

1 spreekster zal zeer zeker van de partij zijn en mevr. Joke Sickmann roept dan ook op, gebruik te maken van deze gelegenheid om je mening over de Noordewierweg te ventileren en vragen te stellen aan de aanwezige Raadsleden. Spreektijd aanvragen bij de Griffie, zie onderstaand.

Mochten zich wijzigingen voor doen in de geplande agenda zal dat uiteraard bekend worden gemaakt.

observantInspreken tijdens De Raad

Burgers hebben spreekrecht over onderwerpen die in De Ronde, onderdeel van de raadsvergadering ‘De Raad’, op de agenda staan. Uitzondering zijn onderwerpen die ‘ter informatie’ staan geagendeerd. U kunt zich van tevoren aanmelden bij de raadsgriffie, maar het mag ook nog voor aanvang van de bespreking bij de voorzitter. U mag in maximaal twee minuten uw mening over het onderwerp aan de raadsleden geven.

Presenteren aan de raad

Op Het Plein, een vast onderdeel van de gemeenteraadsvergadering, kunnen Amersfoortse inwoners en organisaties iets presenteren. Bijvoorbeeld wat uw organisatie in het nieuwe jaar gaat doen of de mening van de buurt over de plannen in uw wijk.

Het Plein is een onderdeel van de vergadering van de gemeenteraad (De Raad) en is van 19.30 tot 20.30 uur.